Acil Destek

Hayat Sigortası

Acil durumlara tam destek koruma 

Özellikle ev kazaları riskine karşı sağladığı teminatlar sayesinde Acil Destek Sigortasıyla içim artık çok rahat. Üstelik acil durumlara karşı ambulans, ilaç temini gibi birçok konuda destek alacağımı bilmek bana kendimi güvende hissettiriyor. Bu anlamda herkese tavsiye ediyorum.
Saime Ş., İSTANBUL
Ev Hanımı
 

Başınıza gelebilecek kazalar karşısında nazar boncuğundan daha fazlasına ihtiyacınız var. Acil Destek Hayat Sigortası ile beklenmedik risklere karşı güvencemiz altında olabilirsiniz.

Neden Acil Destek Hayat Sigortası?

  • Kaza sonucu hastanede yatmanız durumunda günlük olarak poliçede belirtilen teminat tutarı kadar tazminat alırsınız.
  • Kaza sonucu daimi maluliyet durumunda size toplu para ödemesi yapılır.
  • Vefat riskine karşı sevdiklerlerinize maddi güvence sağlar.
  • Bu maddi desteği fatura, kira, kredi gibi tüm masraflarınız için dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.
Teminatlar

Vefat Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde poliçede belirtilen vefat teminat tutarı, vefat tazminatı olarak sigortanın önceden tayin edilmiş lehtarına, lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Hayat Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Kaza Sonucu Gündelik Hastane Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza neticesinde hastanede yatarak tedavi görmenizi gerektiren durumlarda, hastanede yattığınız her bir gün için poliçenizde yazılı teminat tutar ödenir.*

*Kaza Sonucu Gündelik Hastane Teminatı bir yıl içinde en fazla 180 gün süre ile ödenmektedir.

Teminat ve Prim Tutarları

Bu ürün ile birlikte üç farklı teminat paketi seçeneği sunulmaktadır. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre dileğiniz paketi seçebilirsiniz:

TEMİNATLAR PAKET 1 PAKET 2 PAKET 3
Vefat 300.000 TL 400.000 TL 450.000 TL
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet 300.000 TL 400.000 TL 450.000 TL
Kaza Sonucu Gündelik Hastane 4.500 TL 6,000 TL 6,750 TL
Yıllık Prim Tutarı 3,029 TL 4,038 TL 4,543 TL
Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

18-65 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 70’i geçmemelidir.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır ve 4 yıl yenilenir. Yenileme dönemi geldiğinde Sigortacının poliçeyi yenilememe hakkı saklıdır. Sigortacı, taahüt ettiği 4 yıllık otomatik yenileme süresi içerisinde yenileme işlemini tıbbi inceleme yapılmaksızın yerine getirmek zorundadır. Otomatik yenileme süresi bittikten sonra Sigortacı poliçeyi yenileyip yenilememekte serbesttir. Sigorta prim taksitinin vadesinde ödenmemesinden dolayı iptal vb. bir nedenle sona eren poliçeler ile maluliyet teminatının tamamı ödenmiş olan poliçeler için yenileme yapılmaz