Ana içeriğe atla

QNB Sigorta Yürürlükte Olmayan
B Emeklilik Planı

exclude

B Emeklilik Planı, üç strateji grubu altında, üç farklı risk grubu için önerilmiş olup, katılımcının Risk Getiri Profili formundaki sorulara verdiği cevaplar sonucunda oluşan ve fon dağılımlarını belirleyen bireysel emeklilik planıdır.

Asgari Katkı Payı Tutarı

B Emeklilik Planı kapsamında düzenlenecek olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından ödenecek aylık asgari katkı payı tutarı, katkı payı ödeme endeksine bağlı olarak; 100 ABD doları ya da 75 avro karşılığı TL veya 218 TL’den daha az olamaz.

Katkı payı para birimi TL olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde, aylık asgari katkı payı tutarı, her yıl Aralık ayında, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE yıllık artış oranı esas alınarak, müteakip yılın Ocak ayı başından itibaren bütün sözleşmeler için bir yıl geçerli olacak şekilde belirlenir.

Giriş Aidatı

Giriş aidatı, başlangıçta ve çıkış anında ertelenmiş olmak üzere iki kısımda katılımcıdan ve/veya katılımcı nam ve hesabına hareket eden kişiden alınır.

Emeklilik Sözleşmesinin Kuruluş Aşamasında Alınacak Kısım

Giriş aidatının sözleşmenin kuruluş aşamasında alınacak kısmı, katılımcının katkı payı endeks para birimine göre; 55 ABD doları veya 40 avro karşılığı TL ya da 106 TL olarak peşin veya bir yıl içinde aylık, üç aylık, altı aylık dönemlerde taksitli olarak alınabilir.

Giriş aidatının, sözleşme kuruluş aşamasında belirlenen kısmının peşin veya taksitli olarak ödenmesi esnasında şirket tarafından tahsil edilecek tutar, katkı payı endeks para birimine göre ödeme tarihindeki TCMB Efektif Satış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığı olarak belirlenir.

Sözleşmeden Çıkış Anında Ertelenmiş Olarak Alınan Kısım

Giriş aidatının ertelenen kısmı, katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrıldığı tarihte veya başka bir şirkete aktarım talep etmesi durumunda aktarım talep ettiği tarihte, sözleşme süresine göre, aşağıda yer alan tabloda belirtildiği şekilde ertelenmiş olarak katılımcının birikiminden indirilmek suretiyle alınır.

Katkı Payı Endeks Para BirimiEmeklilik Sözleşmesi Yürürlüğe Giriş Tarihinden İtibaren Geçen SüreGiriş Aidatı Kesinti Tutarı
ABD doları / avro / TL0 - 3 Yıl150.- TL
4 - 5 Yıl120.-TL
6 Yıl ve üstü0

Başlangıçta ve ertelenmiş olarak çıkışta alınan toplam giriş aidatı tutarı, şirket nezdinde, hesaben cari hesap esaslarına göre katılımcının bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı paylarından ayrı olarak takip edilir.

ok
Katkı Payı ve Ek Katkı Payı
  1. Katkı payı ve ek katkı payı tutarları TL, avro ve ABD doları bazında belirlenebilir.
  2. Katkı payının üzerinde yapılan toplu ödemelerde asgari ve azami bir sınır yoktur.
  3. Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde yapılabilir.
ok
Emeklilik Yatırım Fonları

Katılımcıya, Risk Getiri Profili formundaki sorular karşısında aldığı puan toplamına göre önerilen fon dağılımı sunulur. Katılımcı katkı payının Emeklilik Yatırım Fonları arasındaki yüzdesel dağılım oranını % 5 ve katları şeklinde 0-100 arasında seçebilir. B Emeklilik Planı önerilen fon dağılımları için tıklayınız.

Fon AdıAzami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi OranıAzami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi OranıAzami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%)
QNB Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYFYüz binde üç0.000031.09Yüz binde iki virgül iki0.0000220.80
QNB Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYFYüz binde beş virgül yirmi beş0.00005251.91Yüz binde dört0.000041.46
QNB Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek EYFYüz binde altı virgül yirmi beş0.00006252.28Yüz binde dört virgül sekiz0.0000481.75
QNB Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYFYüz binde altı virgül yirmi beş0.00006252.28Yüz binde dört virgül sekiz0.0000481.75
QNB Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYFYüz binde altı virgül yirmi beş0.00006252.28Yüz binde dört virgül sekiz0.0000481.75
QNB Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart EYFYüz binde beş virgül yirmi beş0.00005251.91Yüz binde dört0.000041.46
ok
Ödeme Dönemleri ve Ödeme Araçları

Bireysel emeklilik sözleşmelerindeki giriş aidatı, katkı payı vb ödemelerin; kredi kartı veya banka hesabı (otomatik ödeme talimatı) kullanarak yapılması mümkündür. Katılımcının kredi kartı ile ödeme yapması halinde, komisyon alınmaksızın tahsil edilen tutar blokaj süresi sonunda bireysel emeklilik hesabına aktarılacaktır. Kredi kartı blokaj süresi piyasa rayiçlerine göre belirlenecektir.

ok
Yönetim Gideri Kesintisi

Katkı payı tahsilâtları üzerinden yapılacak yönetim gideri kesintisi oranı % 2’dir. Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından katkı payı endeks para birimine göre, katkı payının üzerinde yapılan her bir ek katkı payı ödemesi üzerinden şirket tarafından yapılacak yönetim gideri kesinti oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Endeks Para Birimine Göre Ek (toplu) Katkı Payı Ödeme TutarıHer bir Ek Katkı Payı Ödeme Tutarı Üzerinden Yapılacak Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
9.000.-ABD doları, 6.500.- avro, 19.200.- TL'ye kadar ise%2
12.500.-ABD doları, 9.000.- avro, 26.200.- TL'ye kadar ise%1
12.500.-ABD doları, 9.000.- avro, 26.200.- TL ve üzerinde ise ödeme tutarının tamamı üzerinden%0
Müşteri Yorumlarımız

Bugünü yaşayanların sigorta şirketi.

 

xcsc

QNB Sigorta'nın katkılarıyla hayatınıza fayda katan bir portal.

Iyi hisset Block