Ana içeriğe atla

Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

exclude

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuştur. Fonun kısa kodu CGE'dir.

Fonun Yatırım Politikası

Fon, uzun vade perspektifiyle, orta risk düzeyinde, reel getiri performansı hedefiyle hareket eder. Normal koşullarda ağırlıklı olarak hazine bonosu ve devlet tahvillerinden, yurtiçinde ihraç edilmiş özel sektör tahvillerinden, finansman bonolarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşan fon portföyü, yerli ve yabancı sermaye piyasası araçları ve vadeli işlemler piyasalarından enstrümanlara da yer veren bir dağılım ile hedefine ulaşmaya çalışır.Döviz cinsinden yapılan yatırım tutarı Fon portföy değerinin %80 ve fazlası olamaz.Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 düzeyinde kalacaktır.

Fonun Risk Profili

Fonun risk değeri 5'tir.

Belirtilen risk değeri Fon’un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon’un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

Fonun yatırım yapacağı enstrümanlara ve varlık dağılımının değişimine bağlı olarak risk değeri değişim gösterebilecektir. Fon’un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini katılımcılar göz önünde bulundurmalıdır.