Ana içeriğe atla

Devlet Katkısı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

exclude

Devlet katkısı nedir?

22 Ocak 2022* tarihinden itibaren bireysel emeklilik hesabınıza ödediğiniz katkı paylarının %30’una karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak bireysel emeklilik hesabınıza ödenir. Eğer siz aylık 100 TL katkı payı ödemesi yapıyorsanız, bu tutar hesabınıza 130 TL olarak geçer. Aylık katkı payı tutarınız ne kadar yüksekse hesabınıza yatan devlet katkısı tutarı da o kadar yükselecektir.

*22 Ocak 2022 tarihinden önce yatırılan katkı payları için devlet katkısı ilgili dönemde geçerli olan %25 oranı üzerinden hesaplanmıştır.

Devlet katkısı uygulamasından, bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında katkı payı ödeyen T.C. Vatandaşı veya mavi kart sahibi olan tüm katılımcılar yararlanabilmektedir. İşveren grup emeklilik sözleşmeleri kapsamında ödenen katkı payı tutarları ile işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında olmasa bile katılımcıların işverenleri tarafından ödenen katkı payı tutarları için devlet katkısı ödenmemektedir.

Vakıf ve sandıklardan, başka bir emeklilik şirketinden, işveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak birikim transferi yoluyla aktarılan tutarlar devlet katkısı hesabında dikkate alınmaz.

BES’te ödediğiniz katkı paylarının %30’una kadar devlet katkısı hesabınıza ödenir. Ancak, bu meblağ için yıllık bir üst sınır mevcuttur. Alabileceğiniz azami devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %30’u kadardır. Devlet katkısı limit hesabı katılımcı bazında yapılır. 

Sistemde geçirilen süreye göre, bireysel emeklilik devlet katkısı hesabınızda kayıtlı tutarların;

  1. sistemde en az 3 yıl kalırsanız %15’ine,
  2. sistemde en az 6 yıl kalırsanız %35’ine,
  3. sistemde en az 10 yıl kalırsanız %60’ına,
  4. emekli olmanız, vefat etmeniz ya da sakatlığınız halinde %100’üne
    hak kazanırsınız.

Sisteme 1 Ocak 2013 tarihinden önce girmiş olan katılımcıların devlet katkısına hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere ek süreler verilmiştir.

1 Ocak 2013’ten önce sistemde geçirilen süre;

  1. 3 yıldan fazla fakat 6 yıldan az ya da 6 yıl ise, ilgili sözleşmeye 1 yıl,
  2. 6 yıldan fazla fakat 10 yıldan az ya da 10 yıl ise ilgili sözleşmeye 2 yıl,
  3. 10 yıldan fazla ise ilgili sözleşmeye 3 yıl,

eklenir.

Bir takvim yılı içinde alabileceğiniz toplam devlet katkısı, ilgili yıl için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %30'unu aşamaz. Örneğin, asgari ücretin aylık brüt tutarı 2.000 TL olduğu durumda, bir yılda alabileceğiniz maksimum devlet katkısı 7.200 TL’dir. (Aylık Asgari Brüt Ücret x 12 Ay x %30)

Devlet katkısı, yıllık azami limit dahilinde ödenmektedir. Düzenli aylık katkı payları yanında ek katkı payları da devlet katkısından yararlanabilir.

Evet, vergi mükellefi olsun olmasın bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödenen herkes belirlenen limitler dahilinde devlet katkısından yararlanabilmektedir.

Devlet katkısından yararlanabilmek için katkı payı ödemesi yaptıktan sonra katılımcı tarafından yapılması gereken bir işlem bulunmamaktadır. Devlet katkısı hesaplaması ödenen katkı payları üzerinden otomatik yapılmakta, katılımcının herhangi bir beyanı ya da bildirimi aranmamaktadır.

Devlet katkısı tutarı, katkı payı ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde emeklilik hesabına şirket tarafından aktarılır.

Katılımcıların tüm sözleşmeleri için yapmış olduğu katkı paylarının toplamının %30'una denk gelen tutar, yıllık brüt asgari ücretin %30'unu geçmeyecek şekilde devlet katkısı olarak eklenir.

Devlet katkısı T.C. kimlik numarası kapsamında, katılımcı bazında belli sınırlamalar dahilinde ödenmektedir. Bu kapsamda hem eşiniz hem de siz devlet katkısından ayrı ayrı faydalanırsınız. Üst limit de siz ve eşiniz için ayrı ayrı uygulanır.