Ana içeriğe atla
Hayat Sigortası

Ameliyat Destek
Hayat Sigortası

Ameliyat Destek Hayat Sigortası

Neden Ameliyat Destek Hayat Sigortası?

Ameliyat Destek Hayat Sigortası ile risklerin gerçekleşmesi durumunda ameliyat ve günlük hastane masraflarınız güvencemiz altında.

Vefat durumunda ailenize ve sevdiklerinize toplu para ödemesi yapar.

Kaza sonucu daimi maluliyet durumunda maddi güvence sağlar.

Kaza veya hastalık nedeniyle hastanede yatarak tedavi görmeniz durumunda günlük hastane tazminatı sağlar.

Kaza veya hastalık sonucunda ameliyat olmanız ve en az 1 gün yoğun bakımda kalmanız durumunda ameliyat giderlerinin karşılanmasını sağlar.

Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşerek maddi avantaj kazandırır.

Teminatlar

Teminat AdıPaket 1Paket 2Paket 3
Vefat 350,000TL420,000TL490,000TL
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet 350,000TL420,000TL490,000TL
Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane(Günlük)2,450TL2,940TL3,430TL
Ameliyat Teminatı350,000TL420,000TL490,000TL
Prim Tutarı4,941TL5,929TL6,917TL

 

icon
Vefat Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde poliçede belirtilen vefat teminat tutarı, vefat tazminatı olarak sigortalının önceden tayin edilmiş lehtarına, lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine ödenir.

icon
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

icon
Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza veya hastalık neticesinde hastanede yatarak tedavi görmenizi gerektiren durumlarda, hastanede yattığınız her gün için poliçenizde yazılı teminat tutarı ödenir. 

Bir sigorta yılı içinde en fazla 90 gün için Gündelik Hastane Tazminatı ödemesi yapılmaktadır. Bu tazminat hakkı, sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 günlük muafiyet süresinin bitiminde doğar. 

Kaza sonucu oluşan hastane tazminat taleplerinde ise 90 günlük muafiyet süresi uygulanmaz.

icon
Ameliyat Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde kaza veya hastalık sonucu ameliyat edilmesi ve en az 1 gün (24 saat) yoğun bakımda kalması durumunda, ameliyat teminat tutarı sigortalıya ödenir. 

Bir hastalık neticesi ile ameliyat edilmesi gerektiren durumlar için 90 günlük muafiyet süresi uygulanacaktır. 1 yıllık poliçe süresi boyunca yalnızca bir defa tazminat ödemesi yapılmaktadır. 

Ameliyat teminatı aşağıdaki durumlarda belirtilen tutarlarda ödenir; 

Genel anestezi ile yapılan ameliyatlarda ve ameliyattan sonra 1 gün (takip eden 24 saat) yoğun bakım ünitesinde kalınması durumunda, toplam teminat tutarı sigortalıya ödenir.

Merak Ettikleriniz

18-65 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 70’i geçmemelidir.

Sigorta süresi 1 yıldır ve 4 yıl yenilenir. Yenileme dönemi geldiğinde Sigortacının poliçeyi yenilememe hakkı saklıdır. Sigortacı, taahhüt ettiği 4 yıllık otomatik yenileme süresi içerisinde yenileme işlemini tıbbi inceleme yapılmaksızın yerine getirmek zorundadır. Otomatik yenileme süresi bittikten sonra Sigortacı poliçeyi yenileyip yenilememekte serbresttir. Sigorta prim taksitinin vadesinde ödenmemesinden dolayı iptal vb. bir nedenle sona eren poliçeler ile maluliyet teminatının tamamı ödenmiş olan poliçeler için yenileme yapılmaz.

Müşteri Yorumlarımız

Bugünü yaşayanların sigorta şirketi.

Diğer Hayat Sigortası Ürünlerimiz

Sağlığınızı veya geleceğinizi güvence altına almak için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.

Akıllı Hayat Ürün Kartı

Akıllı Hayat Sigortası Plus

Akıllı Hayat Ürün Kartı

Akıllı Hayat Sigortası

Bütçeme Destek Ürün Kartı

Bütçeme Destek Hayat Sigortası

Uzun Süreli Ürün Kartı

Uzun Süreli Hayat Sigortası

 

xcsc

QNB Sigorta'nın katkılarıyla hayatınıza fayda katan bir portal.