Ana içeriğe atla
Hayat Sigortası

Benim Seçimim
Hayat Sigortası

Benim Seçimim Hayat Sigortası

Neden Benim Seçimim Hayat Sigortası?

Hastalıklara karşı önlem almak mı? Kazalara karşı güvende olmak mı? Sizin ihtiyacınız olan hangisi? Benim Seçimim Hayat Sigortası ile ihtiyaçlarınızı dilediğinizce belirleyin, sigortanız size özel olsun.

Vefat, tehlikeli hastalıklar veya gündelik hastane masrafları gibi sekiz farklı teminat seçeneğinden dilediğinizi seçebilirsiniz.

Teminat tutarlarını da dilediğinizce belirleyerek sigortanızı özelleştirebilirsiniz.

Sigortada Vefat, Kaza Sonucu Vefat, Toplu Taşıt Araçlarında Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Daimi Maluliyet, Kaza Sonucu Tedavi Masrafları, Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminat, Kaza Sonucu Gündelik Tazminat ve Tehlikeli Hastalıklar teminatları yer almaktadır.

Tehlikeli hastalıklar teminatında 90 günlük bekleme süresi bulunur. Tehlikeli hastalıklar teminatının seçilmesi durumunda, poliçede kaza sonucu daimi maluliyet teminatı alınamaz.

Teminatlar

Tehlikeli hastalıklar teminatında 90 günlük bekleme süresi bulunur. Tehlikeli hastalıklar teminatının seçilmesi durumunda, poliçede kaza sonucu daimi maluliyet teminatı alınamaz.

CinsiyetYaşVefat TeminatıTehlikeli Hastalıklar TeminatıKaza Sonucu Tedavi Masrafları TeminatıKaza Sonucu Gündelik Tazminat TeminatıÖrnek Prim
Erkek3550.00TL25.00TL5.00TL50TL72.20 TL x 12 Taksit
Kadın3550.00TL25.00TL5.00TL50TL68.66 TL x 12 Taksit
icon
Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde vefat etmeniz durumunda poliçenizde belirtilen tutar lehtara, lehtar belirtmediyseniz yasal varislerinize ödenir. Vefat teminatı bu ürünün ana teminatıdır.

icon
Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Sigorta süresi içinde poliçenizde belirtilmiş tehlikeli hastalıklardan birisine yakalanmanız durumunda poliçenizde yer alan tehlikeli hastalıklar teminatı tarafınıza ödenir. Bu ürün ile kanser, kalp krizi, inme, açık kalp ameliyatı, böbrek yetmezliği, önemli organ nakli, felç, körlük, kalp kapakçığı değişimi, aort hastalıkları sonucu yapılan ameliyat, koma, multipl skleroz, büyük yanıklar hastalıkları teminat altına alınmış olup, teminat kapsamındaki hastalıklardan birine yakalanma ya da ameliyatlardan birini olma durumunda sigorta başlangıcında belirlenen ve poliçenizde yazılı olan tehlikeli hastalık teminatı tutarında ödeme yapılmaktadır. Bu teminatın geçerli olabilmesi için 90 gün muafiyet süresi uygulanmaktadır.

Belirtmek isteriz ki; bu bir sağlık sigortası değildir, hastane masraflarınızın ödenmesi taahhüt edilmemektedir. Ödemeye konu sigorta tazminatını, tedavi masraflarınız için kullanabileceğiniz gibi başka ihtiyaçlarınız için de kullanabilirsiniz.

icon
Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminat Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanmış bulunan bir kaza veya hastalık sonucu hastanede yatarak tedavi görmenizi gerektiren durumlarda, hastanede yattığınız her bir gün için poliçenizde yazılı teminat tutarı ödenir. Bu teminat bir yıl içinde en fazla 90 gün için ödenir.

icon
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Sigortalının; sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza neticesinde, kaza gününden itibaren bir sene içinde ödenen tedavi masrafları, doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarına kadar ödenir.

icon
Kaza Sonucu Gündelik Tazminat Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanmış bulunan bir kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak durumda olmanız halinde, iş göremez durumda olduğunuz her bir gün için poliçenizde yazılı teminat tutarı ödenir. Bu teminat bir yıl içinde en fazla 90 gün için ödenir.

icon
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

icon
Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza neticesinde vefat etmeniz durumunda, poliçenizde yer alan kaza sonucu vefat teminatı tutarı poliçenizde belirtmiş olduğunuz lehtara, lehtar belirtmediyseniz yasal varislerinize ödenir.

icon
Toplu Taşıma Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Toplu taşıma araçlarında ücretli yolcu olarak seyahat ederken bir kaza sonucu vefat etmeniz durumunda poliçenizde yer alan teminat tutarı poliçenizde belirtmiş olduğunuz lehtara, lehtar belirtmediyseniz yasal varislerinize ödenir.

Merak Ettikleriniz

Aklınıza takılan bir şey mi var? Sıkça sorulan sorulara göz atın.

18-60 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 65’i geçmemelidir.

Sigorta süresi 1 yıldır ve sonraki yıllar için 4 yıllık yenileme garantisi* bulunmaktadır. Poliçe, 4 yıllık yenileme garantisi sayesinde ek bir beyana ihtiyaç olmadan vade sonunda otomatik olarak yenilenir, yenileme yapılırken poliçe üzerinde belirtilen prim tutarlarında artış yapılmaz.

*Aksi yönde yazılı bir talep olmadığı sürece poliçe yenileme garantisi geçerlilik süresi sonuna kadar yenilenir. Sigorta priminin taksitinin vadesinde ödenmemesi nedeniyle poliçenin iptal edilmesi durumunda yenileme garantisi ortadan kalkar. İşbu yenileme garantili hayat sigortası süresi içerisinde teminat azaltma ya da arttırma işlemi yapılmamaktadır.

Müşteri Yorumlarımız

Bugünü yaşayanların sigorta şirketi.

Diğer Hayat Sigortası Ürünlerimiz

Sağlığınızı veya geleceğinizi güvence altına almak için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.

Akıllı Hayat Ürün Kartı

Akıllı Hayat Sigortası Plus

Akıllı Hayat Ürün Kartı

Akıllı Hayat Sigortası

Bütçeme Destek Ürün Kartı

Bütçeme Destek Hayat Sigortası

Uzun Süreli Ürün Kartı

Uzun Süreli Hayat Sigortası

 

xcsc

QNB Sigorta'nın katkılarıyla hayatınıza fayda katan bir portal.