Ana içeriğe atla
Hayat Sigortası

Bireysel Kredi
Hayat Sigortası

Krediniz güvencemiz altında

Bireysel Kredi Hayat Sigortası

Neden Bireysel Kredi Hayat Sigortası?

Bireysel Kredi Hayat Sigortası ile beklenmedik durumlarla karşılaştığınızda poliçenizde yer alan vefat, kaza veya sonucu tam ve daimi maluliyet teminatları sayesinde QNB Finansbank ve Enpara üzerinden kullanmış olduğunuz kredinizin ödemelerini güvence altına alabilirsiniz.

Vefat teminatı ile hayatta karşılaşabileceğiniz risklere karşı kredinizin ödemelerini teminat altına alarak sevdiklerinize maddi güvence sağlar.

Kaza veya hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet teminatı ile beklenmedik kazalarla karşılaşmanız veya hastalık durumunda kredinizin kalan ödemelerini bankaya yaparak size ve sevdiklerinize maddi koruma sağlar.

Ödediğiniz primleri vergi matrahından düşerek %40’a varan oranda vergi avantajından faydalanabilirsiniz.

Teminatlar

Sigortanın teminat ve prim tutarları kullanılan kredi tutarı, vadesi ve sigortalının yaşına göre belirlenir.

icon
Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde, katılım sertifikasında belirtilen vefat teminat tutarı, sigortalının daini mürtehine olan borçları oranında daini mürtehine ödenir. Kalan bakiye varsa sigortalının lehtar(lar)ına (lehtar belirtilmemişse kanuni varislerine) ödenir.

icon
Kaza veya Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda ya da kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ'de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır.

Sigortalının sigorta süresi içinde ortaya çıkan bir hastalık sonucunda derhal veya hastalık tarihinden itibaren iki yıl içinde tam ve daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve tam daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen tazminat tutarı sigortalıya ödenir. Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, Özürlülük Oranları Cetvelinde sayılan %60 ve üstü oranlara karşılık gelen maluliyet halleridir. Sigorta Şirketi, gerekli gördüğü durumlarda, değinilen yönetmelik ekinde yer alan Özürlü Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından rapor talep edebilir.

Poliçede belirtilen daimi maluliyet teminatı, bu teminat kapsamında ödenebilecek tutarın üst sınırını ifade eder. Hastalık hali için 90 günlük muafiyet süresi mevcuttur. Bir kaza veya hastalık, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz

icon
Teminat ve Prim Tutarları

Sigortanın teminat ve prim tutarları kullanılan kredi tutarı, vadesi ve sigortalının yaşına göre belirlenir.

icon
Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

Bu üründen sadece QNB Finansbank ve Enpara aracılığıyla bireysel kredi kullanan 18 yaşından büyük kişiler faydalanabilir. Sigortalı yaşı ile sigorta süresi toplamı 75’i geçemez.

Sigorta Süresi

Bu sigorta ürünü, kredi süresi ile uyumlu olacak şekilde düzenlenir.

Müşteri Yorumlarımız

Bugünü yaşayanların sigorta şirketi.

Diğer Hayat Sigortası Ürünlerimiz

Sağlığınızı veya geleceğinizi güvence altına almak için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.

Akıllı Hayat Ürün Kartı

Akıllı Hayat Sigortası Plus

Akıllı Hayat Ürün Kartı

Akıllı Hayat Sigortası

Bütçeme Destek Ürün Kartı

Bütçeme Destek Hayat Sigortası

Uzun Süreli Ürün Kartı

Uzun Süreli Hayat Sigortası

 

xcsc

QNB Sigorta'nın katkılarıyla hayatınıza fayda katan bir portal.