Ana içeriğe atla
Hayat Sigortası

Ticari Kart Kredi
Hayat Sigortası

Krediniz korumamız altında!

Ticari Kart Kredi Hayat Sigortası

Neden Ticari Kart Ekstra Kredi Hayat Sigortası?

QNB Finansbank’tan kredi kullanan ticari firmalara veya firma ortaklarına Ticari Kart Ekstra Kredi Hayat Sigortası ile hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı maddi güvence sağlıyoruz.

Vefat, kaza veya hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet teminatları ile ticari firma sahiplerinin ve ortaklarının hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı maddi güvence sağlar.

Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşürerek vergi avantajından faydalanabilirsiniz.

Bu üründen sadece QNB Finansbank’tan ticari kart ile kredi kullanan firmalar faydalanabilir.

Sigorta primi peşin olarak müşterinin kredi kartından tahsil edilir

Teminatlar

Müşterinin kullandığı kredi tutarına ve vadesine bağlı olarak belirlenir. Sigorta teminat tutarı; kredinin verildiği tarihteki faizli kredi tutarından daha büyük olamaz.

icon
Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde, katılım sertifikasında belirtilen vefat teminat tutarı, vefat tazminatı olarak sigortalının daini mürtehin Banka'ya olan borçları nispetinde daini mürtehin Banka'ya ödenir, kalan bakiye varsa sigortalının lehtar(lar)ına (lehtar belirtilmemişse kanuni varislerine) ödenir.

icon
Kaza veya Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet:

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlar’ında (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda ya da kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malulkalması hâlinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, FKSGŞ'de belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. 

Sigortalının sigorta süresi içinde ortaya çıkan bir hastalık sonucunda derhal veya hastalık tarihinden itibaren iki yıl içinde tam ve daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve tam daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen tazminat tutarı sigortalıya ödenir. Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, Özürlülük Oranları Cetveli'nde sayılan %60 ve üstü oranlara karşılık gelen maluliyet hâlleridir. Sigorta Şirketi, gerekli gördüğü durumlarda, değinilen yönetmelik ekinde yer alan Özürlü Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından rapor talep edebilir. Poliçede belirtilen daimi maluliyet teminatı, bu teminat kapsamında ödenebilecek tutarın üst sınırını ifade eder. Hastalık hâli için 90 günlük muafiyet süresi mevcuttur. 

Bir kaza veya hastalık, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz.

Merak Ettikleriniz
 

Bankadan kredi kullanan müşterilerin 18 - 75 yaşları arasındaki gerçek kişi ortakları bu hayat sigortasından faydalanabilir. Ticari Kart Kredi Hayat Sigortası ürününde sigortalıya sağlık beyan sorusu sorulmaz.

Bu sigorta ürünü, kredi süresi ile uyumlu olmak üzere; kısa süreli, yıllık ve uzun süreli olabilir

 

xcsc

QNB Sigorta'nın katkılarıyla hayatınıza fayda katan bir portal.