Ana içeriğe atla

Kurumsal Sigortalarda Vergi Avantajı

exclude

Kurumsal Sigortalarda Vergi Avantajı Ne Kadar?

Kurumlar çalışanları adına ödedikleri primleri belirli oranlar dahilinde ticari kazancın tespitinde doğrudan gider yazılabilir. İşveren tarafından çalışan adına ödenen primleri, ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık toplamını geçmemek kaydıyla gider yazılarak vergi matrahından düşülebilir.

Yıllık kazancı 30.000 TL olan bir çalışan adına işvereni tarafından ödenen yıllık 4.500 TL’lik ferdi kaza sigortası priminin işverene sağlayacağı vergi avantajı aşağıdaki örnekte gösterilmiştir.

İşverenin Vergi AvantajıÇalışan Adına Ferdi Kaza Sigortası Primi ÖdenmediğindeÇalışan Adına Ferdi Kaza Sigortası Primi Ödendiğinde
Çalışanın Yıllık Brüt Geliri30.000 TL30.000 TL
İşverenin Çalışan Adına Ödediği Yıllık Prim Tutarı-4.500 TL
Çalışanın Gelir Vergisi Matrahı30.000 TL25.500 TL
Çalışanın Vergi Dilimi%15%15
İşverenin Çalışanı Adına Ödediği Vergi Tutarı8.100 TL6.885 TL
İşverenin Kazandığı Vergi Avantajı-1.215 TL