Ana içeriğe atla

OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

exclude

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesi, 2 nolu Ek maddesi ve 2 nolu Geçici maddesi çerçevesinde işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilen çalışanlardan alınan ve bu kişiler adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuştur. Fonun kısa kodu CFE'dir.

Fonun Yatırım Politikası

Fon portföyünün; Asgari yüzde ellisi; Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.Asgari yüzde onu; Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında, Gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında,Türkiye Varlık Fonu’nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarında, Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirilir.

Fonun Risk Profili

Fonun risk değeri 4'tür.

Belirtilen risk değeri Fon’un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon’un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

Fonun yatırım yapacağı enstrümanlara ve varlık dağılımının değişimine bağlı olarak risk değeri değişim gösterebilecektir. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski,  likidite riski, karşı taraf riski, ihraççı riski, operasyonel risk, ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.