Ana içeriğe atla

Türkiye'nin Stres Haritası

exclude

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

QNB Sigorta olarak, hayatına dokunduğumuz herkesi iyi ve güvende hissettirmek, korumak ve sağlıkları için yanlarında olma hedefimiz ile var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece zor günlerde değil yaşamı sevdiklerinizle birlikte sağlıkla ve iyilikle sürdürebilmeniz için sizlere yol arkadaşlığı yapıyoruz.

Bu yolculuğun içerisinde ise stres hepimiz için hayatın bir gerçeği. Sağlıklı ve iyimser bir gelecek kurabilmenin en önemli yollarından biri ise hepimizin hayatının merkezinde yer alan stresi anlayabilmek ve yönetebilmek. QNB Sigorta olarak, bireylerin sağlık ve iyi yaşam konularındaki değişen algılarını ortaya koyarak bu alanda çok değerli bir kaynak görevi görecek Türkiye’nin İlk Stres Haritası Araştırması’nın raporunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Türkiye’nin Stres Haritası Araştırması ile Türkiye’de yaşayan bireylerin stresi nasıl tanımladığını, stresi tetikleyen unsurların ve stresle mücadele yöntemlerinin neler olduğunu ve stresin yaşamı nasıl etkilediğini anlamak amaçlanmıştır. Araştırma Futurebright Group tarafından kalitatif, kantitatif ve ZMET yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın kantitatif aşamasında, telefonla anket yöntemi (CATI) ile 30-65 yaş arasında, tüm Türkiye’yi temsil eden toplam 2.000 kadın ve erkek ile görüşülmüştür. Kalitatif aşamada ise Türkiye’nin farklı illerinde toplam 30 uzaktan derinlemesine görüşme ve 4 uzman görüşmesi gerçekleştirilmiştir.

Aynı zamanda temelleri Harvard Üniversitesi’nde atılmış, dünyanın en ünlü global bilinç dışı araştırma modeli olan ZMET yöntemi ile İstanbul’da 30-65 yaş arası 12 kadın ve erkekle “stressiz bir yaşamın” derin ve daha önce keşfedilmemiş anlamına dair iç görüler elde edilmiştir.

Araştırmadan Öne Çıkanlar:

 

Stres, her kesimden insanın sıklıkla karşılaştığı ve dolayısıyla fazlasıyla aşina olduğu bir kavram olmasına karşın araştırmaya katılanların stresi anksiyete, depresyon gibi ruhsal rahatsızlıklarla veya korku, endişe, tedirginlik, umutsuzluk ve huzursuzluk gibi duygularla karıştırabildiği gözlemleniyor.

Araştırmaya katılanların %76’sı, yani neredeyse her 10 kişiden 8’i kendini stresli olarak tanımlıyor. Her 10 kişiden 8’i yaşanılan yerin stresi etkilediğine ve Türk toplumu olarak stresli bir yapımız olduğu konusuna katılmaktadır. Her 4 kişiden 3’ü de stressiz bir yaşamın hayalini dahi kuramadığını belirtmiştir.

Kadınların %83’ü kendini stresli olarak tanımlarken, erkeklerde ise bu oran %69. Pandeminin etkisiyle eve kapanan diğer aile bireyleri, kadının yaşam alanına fazlasıyla müdahil oluyor. Bu nedenle kadınların stresten kaçış alanları da sınırlanmış durumda.

Çalışan kesimin stres seviyesi %75 iken; çalışan grup içerisinde en stresli grubun ise %80 stres seviyesiyle özel sektörde çalışanlar olduğu görülüyor.

Türkiye’deki insanlara göre başlıca stres konularından biri olarak sağlık öne çıkıyor. Özellikle aile sağlığının korunması önemli bir stres kaynağı; her iki kişiden biri ailelerinin sağlığı hakkında stres yaşadığını belirtiyor.

Stres insanlar üzerinde belirgin fiziksel ve psikolojik etkiler yaratıyor. Yaşanan fiziksel etkilerde Türkiye’nin %61’inin baş ağrısı yaşadığı görülürken, psikolojik etkilerde ise Türkiye’nin yarısının uyku bozukluğu yaşadığı görülüyor.

Katılımcıların %86’sı stresle başa çıkmanın kolay olmadığını belirtiyor. Erkeklerde bu oran %80 iken, kadınların %92’si bu görüşte. Yaş grupları arasında ise en çok 40-49 arasındakiler %89 ile stresle baş etmenin kolay olmadığını düşünüyor.

Stres, hayatın merkezinde olmasına rağmen, stresle başa çıkmak konusunda, destek almayanlar %81 ile çoğunluğu oluşturuyor. Destek aldığını belirten katılımcıların %60’sı bu desteği ailesinden/akrabalarından aldığını belirtirken, %42’si arkadaşlarından/tanıdıklarından, %15’i ise profesyonel psikolog/psikiyatrdan destek aldığını belirtiyor.

Detaylı araştırma raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Şimdi Strese Farklı Bakma Zamanı…

Stresin sizi ne kadar etkilediğini öğrenmek ister misiniz? QNB Sigorta olarak stresi size hem anlatabilir hem de gösterebiliriz.

Sadece 10 soruyu cevaplayarak stres seviyenizi ve stresin sizi nasıl etkilediğini görebilirsiniz. Stres testinizi başlatmak ve stres portrenizi oluşturmak için butona tıklayın.

Stresini ÖLÇ, Portreni OLUŞTUR