Ana içeriğe atla

Akıllı Hayat Sigortası
Sıkça Sorulan Sorular

Poliçe süresi sonunda sigortalının vefat etmemiş olması ve tüm primlerin ödenmiş olması koşuluyla, vergi mevzuatı kapsamında yapılabilecek kesintiler hariç olmak üzere sigorta süresi boyunca ödediğiniz primlerin toplam tutarı kadar yaşam teminatı alabileceğiniz hayat sigortasıdır. Akıllı Hayat Sigortası poliçe süresi içerisinde sigortalının vefat etmesi halinde, sigortalının varislerine/lehtarlarına vefat teminatı ödemesi gerçekleştirir.

Sigortadan 18-67 yaş arasındaki kişiler yararlanabilir. Sigorta süresi 12 yıldır. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 79'u geçemez. (Yaş hesabı, içinde bulunulan yaşa göre yapılmaktadır.)

Hayır, Akıllı Hayat Sigortası sektördeki diğer ürünler gibi poliçe şartlarının yerine getirilmesi halinde vergi mevzuatı kapsamında yapılabilecek kesintiler hariç olmak üzere ödenen prim tutarı kadar yaşam teminatı öder.

Buraya tıklayarak hemen Akıllı Hayat Sigortası demosuna ulaşabilir ve hayat sigortası hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Sigorta primlerinizi, gelir vergisi beyannamenizde veya ücret bordronuzda gider göstererek %40’a varan oranda vergi avantajından faydalanabilirsiniz. Faydalanacağınız vergi avantajı oranı bulunduğunuz vergi dilimine göre değişir ve en az %15’dir. Vergi düzenlemeleri gereğince asgari ücret istisnası dışında kalan vergileriniz için vergi avantajından faydalanabilirsiniz. Yıllık indirilebilir matrah tutarı gelirinizin %15’i ve her yıl açıklanan yıllık brüt asgari ücret toplam tutarını geçemez.

Hayat sigortası poliçe suretinizi ve prim ödeme belgelerinizi; bordrolu çalışan iseniz çalıştığınız şirketin ilgili departmanına iletmeniz, serbest meslek sahibi iseniz gelir vergisi beyannamenizde belirtmeniz yeterlidir.

Buraya tıklayarak Akıllı Hayat Sigortası demosuna ulaşabilir, ne kadar vergi iadesi alabileceğinizi hesaplayabilirsiniz.

Poliçeniz ile ilgili tüm bilgilere hafta içi her gün saat 09:00-18:00 saatleri arasında 0850 222 0 860 numaralı QNB Sigorta Çağrı Merkezi üzerinden, QNB Sigorta Mobil App ve QNB Sigorta İnternet Şubesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca ürünle ilgili genel bilgilendirme için buraya tıklayarak iletişim formu doldurabilirsiniz.

Evet, en az 20 ABD Doları aylık ödeme ile sigorta yaptırabilirsiniz.

Evet, toplam teminat tutarı 1.000.000 ABD Dolarını geçmeyecek şekilde prim tutarı belirlenecektir.

Evet, sahip oldugunuz/olacagınız poliçelerin toplam teminat tutarının sirketimizce belirlenen kümül teminat tutarının altında olması kaydıyla dilediginiz kadar farklı sigorta alabilirsiniz.

Evet, çocuklarınız, torunlarınız veya diğer tüm yakınlarınız için yaptırabilirsiniz.

Başvuru formunda talep edilen, sigortalının sağlık durumuna yönelik sorulara vereceğiniz cevaplara göre risk değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme sürecinde tetkik veya rapor istenebilir. Bu değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda sigortadan faydalanabilirsiniz.

Ödenecek prim tutarı ABD Doları cinsinden sabittir. Ödeme vadenizdeki TCMB efektif satış kuruna bağlı olarak Türk Lirası karşılıkları farklılık gösterebilecektir.

Poliçe süresi sonunda ödediğiniz primin tamamı vergi mevzuatı kapsamında yapılabilecek kesintiler hariç olmak üzere, ödeme tarihindeki TCMB efektif satış kurundan TL’ye çevrilerek tarafınıza ödenecektir.

Vefat durumunda vefat tazminatı lehtar belirlenmişse lehtara, belirlenmemişse sigortalının kanuni varislerine ödenir.

Evet, başvurunuz sırasında lehtar belirleyebilir, sonraki süreçte ise www.qnbsigorta.com internet sitemizin Doküman Merkezi bölümünde yer alan Değişiklik Formu ile dilediğiniz zaman lehtar değişikliği gerçekleştirebilirsiniz.

Sigortadan istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Poliçe süresince yatırdığınız prim tutarlarınızı sadece poliçe süresi sonunda eksiksiz olarak geri alabilirsiniz.

Poliçenizden bir yılı doldurmadan sigortadan ayrılmanız durumunda:

İştira/iptal hakkınız 2. Yıldan itibaren başladığı için herhangi bir ödeme alamazsınız.

Poliçenizin 2. yılından itibaren sigortadan ayrılmanız durumunda: 

Erken ayrılma tutarınız, ödediğiniz toplam prim tutarı üzerinden matematik karşılık formülü ve bu tutar üzerinden hesaplanacak vergi ve iştira kesintisi sonrası değere göre hesaplanır. Dolayısıyla erken ayrılma durumunda, ödemiş olduğunuz prim tutarlarının tamamını değil; ilgili çıkış tarihinde hesaplanmış olan matematik karşılık değerinden, vergi ve kesinti tutarı düşüldükten sonraki kalan tutarı alabilirsiniz.

Döviz kurundaki değişime göre kesilecek vergi ve iade tutarı farklılık gösterebilir.

Eğer ayrılma tarihi itibariyle tahakkuk etmiş ve ödenmemiş prim tutarınız var ise; öncelikle erken ayrılma tutarı olarak hesaplanan matematik karşılık tutarından, ödenmemiş prim tutarı düşülür. Bu tutar üzerinden hesaplanacak vergi tutarı sonrası çıkan değer üzerinden kesinti oranı uygulanarak nihai erken ayrılma tutarı hesaplanır.

 

Poliçe Ayı0-1213-2425-3637-4849-6061-7273-8485-9697-108109-120120+
Kesinti Oranı%100%50%45%40%35%30%25%20%15%10%0

En az bir yıldan beri yürürlükte olan ve bir yıllık priminin tamamını ödemiş olduğunuz poliçe ödemenize devam edemezseniz poliçeniz prim ödenmesinden muaf (tenzil) sigorta statüsüne dönüşür. Bu durumda poliçenizin yeni vefat ve yaşam teminatı, ödenen primle sözleşme uyarınca ödenmesi gereken prim arasındaki orana göre hesaplanır. Riskin gerçekleşmesi halinde prim ödemesinden muaf sigortanın bedeli geçerli olur.

Prim ödemesinden muaf statüsünde olan sigorta sözleşmesi, ödenmeyen ilk primin vadesini izleyen 6 ay içinde, sigorta ettiren talebi ile sağlık raporu talep edilmeden tekrardan yürürlüğe alınabilir. 6 aylık süre geçtiği takdirde, sigortacı isterse sigortalıdan sağlık raporu talep edebilir. İletilen sağlık raporunun uygunluğu durumunda sigorta yeniden yürürlüğe alınır. Ödenmemiş sigorta primlerinin ödenmesi ve sigortanın eski haline dönüştürülmesi sırasında, sigortalının hayatta bulunması şarttır.

Evet, hayat sigortası poliçeleri devlet güvencesi altındadır. Sigorta teminatınız kadar tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda nakit veya nakde çevrilebilir bir şekilde bloke olarak tutulur.

Hayat sigortalarında aktarım işlemi yapılamamaktadır.

Hayır, sigorta devri yapılamamaktadır.

Hayır, sigortanız özel sağlık sigortası yerine geçmez.

Tazminat talebi onaylandıktan sonra kanuni varislerden ilgili evraklar talep edilir. İlgili evrakların şirketimize iletilmesinin ardından yapılan incelemeden sonra değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde kanuni varislere ödeme yapılır

Kanuni varis reşit değilse, tazminat ödemesi kanuni varisin velisine ya da vasisine ödenir.

Amerikan Doları karşılığı TL olarak ödemiş olduğunuz primler sizin adınıza herhangi bir yatırım aracında değerlendirilmeyecektir ve sözleşme süresi sonunda yaşam kaybı olmaması durumunda, vergi mevzuatı kapsamında yapılabilecek kesintiler hariç olmak üzere sigorta süresi boyunca ödediğiniz primler tarafınıza ABD doları karşılığı Türk Lirası olarak ödenecektir..

Prim ödemeleriniz, ABD Doları cinsinden, prim miktarının TL karşılığı olarak kredi kartınızdan tahsil edilecektir. Tüm işlemler, işlemin yapıldığı tarihteki TCMB efektif satış kuru üzerinden TL’ye çevrilerek yapılmaktadır.

Ödemelerinizi yaparken tüm bankaların kredi kartlarını kullanabilirsiniz.

Ödemeleriniz için herhangi bir bankaya ait kredi kartınızı ya da QNB Finansbank nezdindeki banka hesabınızı kullanabilirsiniz.

Talep etmiş olduğunuz teminat tutarına, sigorta sözleşmesinin süresine ve prim ödeme periyoduna göre değişmektedir. Dilerseniz istediğiniz prim tutarına göre de teminat tutarını belirleyebilirsiniz. Her durumda ödeyeceğiniz minimum prim tutarı 20 ABD Doları olacaktır.

Primlerinizi sözleşme başlangıcında belirlenen periyotlar halinde ödeyebilirsiniz ve bu periyodu değiştiremezsiniz.

Vergi avantajı ödeme periyoduna göre değişim göstermemektedir.

Hayır, kaybetmezsiniz. İptal tarihine kadar ödemiş olduğunuz tüm primlerin vergi avantajından faydalanmış olursunuz.

Evet, yararlanabilirsiniz. Vergi avantajından yararlanmak için muhasebecinize veya mali müşavirinize, yatırdığınız primlerin tahsilat makbuzlarının ve poliçe suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Sigorta poliçenizi sadece gelir vergisinde vergi avantajı olarak kullanabilirsiniz, kurumlar vergisinde bu avantajdan yararlanamazsınız.

Evet, eşiniz ve/veya 18 yaşını doldurmamış çocuklarınız için sigorta yaptırmanız durumunda her bir yapılan poliçe için vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

Ücretli çalışanlar ve yıllık gelir vergisi beyannamesi veren gelir vergisi mükellefleri, ödemiş oldukları primleri Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen limitlere göre gelir vergisi matrahlarında indirim olarak gösterebilirler. İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, brüt gelirinizin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücret tutarını aşamayacaktır. Yıl içinde brüt asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarları farklılaştırabilir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 23.10.2012 tarihli ve GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri/85'de detaylı olarak anlatılmıştır.

Poliçeden erken ayrılma anında döviz karşılığı TL olarak ödenen primlerden (ayrılma kesintisi öncesi) kur kaynaklı bir kazanç elde edilmesi durumunda, bu kazanç vergi kesintisine tabi olacaktır. Vergi kesintisi, poliçenin iptal talebinin iletildiği yıla bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Vergi oranı, ilk 10 yıl içerisindeki iptal taleplerinde %15, 10. yıldan sonraki iptal taleplerinde %10 olarak uygulanacaktır.

Buraya tıklayarak hemen Akıllı Hayat Sigortası demosuna ulaşabilir ve hayat sigortası hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz.