Ana içeriğe atla

Katılım Emeklilik Faliyetleri

Şirketimizin uyguladığı katılım esaslı bireysel emeklilik faaliyetlerinde finansal...

exclude

Katılım Esaslı Sigortacılık ve Emeklilik Faaliyetleri

Katılım Sigortacılığı, sigortalıların ya da poliçe taraflarının tazminat ve/veya birikim ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan sigortacılık faaliyeti olarak tanımlanmaktadır.

Şirketimizin uyguladığı katılım esaslı bireysel emeklilik faaliyetlerinde finansal varlıklar, danışma komitesinin uygun görüşü ile aşağıda belirtilen hesaplarda ve yatırım araçlarında değerlendirebilmektedir:

Katılım esaslı finans kuruluşlarında ve katılım bankalarında açılacak TL, EURO, USD katılım ve yatırım hesapları,

Fiziki altın, gümüş ve kıymetli madenler ile bunlara ilişkin hesaplar,


Kira Sertifikası (Sukuk)

Dinen meşru alanda faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri,


Katılım esaslı para ve sermaye piyasası araçları,

Meşru projelere ortaklık veya doğrudan yatırımlar.


Şirketimizdeki katılım esaslı bireysel emeklilik faaliyetleri kapsamında;

BES faaliyetlerinin katılım esaslarına uygunluğunun sağlanması ve takibi amacıyla dışardan hizmet alımı yöntemiyle “Danışma Komitesi” oluşturulmuştur.

Sunulan BES ürün ve hizmetleri ile ilgili form, sözleşme ve bilgilendirme metinleri danışma komitesinin onayına tabidir. Danışma komitesince uygun görülmeyen ürün ve hizmetler satılamaz, konu ve riskler teminat altına alınamaz.


Katılım planları kapsamında, Şirketimize intikal eden ödemelerde, Şirketimizce yapılan ödemelerde, yatırım yapılacak varlıkların seçimi, değerlendirilmesi ile nakit yönetiminde ve Şirket’in ilgili diğer finansal faaliyetlerinde katılım esasları çerçevesinde hareket edilmektedir.

Gerek Şirket bünyesindeki katılım faaliyetleri için gerekse portföy yönetim şirketinin bu kapsamdaki faaliyetlerinden Şirket yönetim kurulu sorumludur.


Danışma Komitesi Hakkında

İSFA, 2015 yılında kurulmuş ve aynı yıl içinde faaliyete geçmiş olan özel bir danışmanlık şirketidir. Şirketin amacı ve temel iş konusu, finans, bankacılık, sigortacılık, Sermaye piyasası ürünleri, finansal ürün geliştirme, Şer’i yönetişim, eğitim ve geliştirme alanlarında finansal kuruluşlara, İslâm Hukuku’nun hükümleri çerçevesinde danışmanlık sağlamaktır. 

İstanbul’un bir global finans merkezi haline getirilmesi hedefine paralel olarak İslâmi Finansın da yoğunlaştığı bir pazara dönüştürülmesi ülkemizin stratejik hedefleri arasında yer almaktadır. Bu süreç içerisinde hükümetlerin, finansal kuruluşların ve yatırımcıların İslâmi Finansa artan ilgisinin bir sonucu olarak son yıllarda İslâmi Finans ekosisteminde kayda değer ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu olumlu sürecin kalıcı ve sürdürülebilir olması için Finansal ürün ve hizmetlere elverişli bir; hukuki, finansal, sosyal ve donanımsal altyapının hazır hale getirilmesi çok önemlidir. İSFA bu resmin içerisinde gelişen, büyüyen ve yaygınlaşan İslâmi Finans kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları her türlü; Finansal, Şer’i, Yönetimsel alanında Danışmanlık hizmeti vermek ve bu ekosisteme en yüksek faydayı sağlamak üzere kurulmuştur. Bu hedef ve stratejilerin doğal bir sonucu olarak İslâmi finansal ürün ve hizmetlere yönelik bu talebin karşılanması, ihtiyaç duyulan; finansal, hukuki, şer’i ve yönetsel her türlü desteğin sağlanması, sektörün bilinirliliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve nihayet İslâmi Finansın ekonomideki payının arttırılması İSFA'nın en temel vizyonunu oluşturmaktadır.


Danışma Komitesi Üye Bilgileri

Aşağıda danışma komitesi üyelerinin bilgilerini ve özgeçmişini okuyabilirsiniz.

user
Mustafa DERECİ
Başkan
user
Prof. Dr. Osman GÜMAN
Başkan Yardımcısı
user
Dr. Muhammed Emin DURMUŞ
Üye

Mevzuat

Aşağıda danışma komitesi üyelerinin bilgilerini ve özgeçmişini okuyabilirsiniz.

ok
Yönetmelik

Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

ok
Genelge

2021-3 Sayılı Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge için tıklayınız.

ok
Katılım Esaslı ve Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge (2021/3)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2023-18 Sayılı Genelge için tıklayınız.

ok
Sektör Duyurusu

Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge (2021/3)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2023-18 Sayılı Genelge için tıklayınız.


İcazet Belgeleri

Aşağıda danışma komitesi üyelerinin bilgilerini ve özgeçmişini okuyabilirsiniz.

KATILIM FONLARI İCAZET BELGELERİ

KATILIM PLANLARI İCAZET BELGELERİ


Katılım Esasları  Yatırım Fonlarımız

Aşağıda danışma komitesi üyelerinin bilgilerini ve özgeçmişini okuyabilirsiniz.


BEFAS Katılım Fonları Hakkında Bilgilendirme

Aşağıda danışma komitesi üyelerinin bilgilerini ve özgeçmişini okuyabilirsiniz.


Organizasyon

Şirketimizin katılım esaslı emeklilik faaliyetlerine ilişkin organizasyonu aşağıdaki gibidir. Danışma Komitesi hiyerarşik bir ilişki olmaksızın Yönetim Kuruluna, Katılım Uyum Sorumlusu da Genel Müdüre bağlıdır.