Ana içeriğe atla

  • ALO 170 (Çalışma Hayatı İletişim Merkezi) ile iletişime geçebilirsiniz.
  • E-devlet üzerinden SPAS (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) Müstehaklık Sorgulama yapabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/

QNB Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası olan sigortalılarımız, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarında alınan ek ücretleri teminat altına almış olurlar. QNB Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sadece SGK tarafından kapsama alınan, Genel Sağlık Sigortasına sahip olan kişiler için geçerlidir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan sadece Genel Sağlık Sigortası (GSS) aktif olan kişiler yararlanabilmektedir. Özel Sağlık Sigortası’nda ise bu şart aranmamaktadır. Anlaşmalı kurum ağı ve teminat yapıları farklıdır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alabilmek için SGK’lı olma şartı aranmamaktadır. Genel Sağlık Sigortası (GSS) aktif olmayan kişiler, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında sunulan yatarak ve ayakta tedavi teminatlarından yararlanamamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, *0 ile 60 yaş aralığındaki kişiler sigorta sahibi olabilmektedir.

*Yeni doğan kişilerin poliçeye dahil edilmesi için en az 14 günlük olmaları beklenmektedir.

QNB Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın 3 yıl üst üste hiç kesintiye uğratılmadan yenilenmesi durumunda QNB Sigorta 3 yıl sonunda, sigortalının sağlık durumunu esas alarak ömür boyu yenileme garantisi hakkını değerlendirir.

Evet, sigortanın yenilenmesi esnasında son yılın tazminat / prim oranının değerlendirilmesi sonucu, yeni yıl primlerine Poliçe Özel Şartları’nda belirlenen koşul ve oranlarda hasarsızlık indirimi veya ek prim uygulanabilir.

QNB Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile anlaşması olmayan fakat SGK ile anlaşması olan özel sağlık kurumlarındaki yatarak tedavi giderleri Poliçe Özel Şartları kapsamı ve anlaşmasız kurumlara ait teminat ve limitler doğrultusunda değerlendirilmektedir.

QNB Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda günlük bir sınır bulunmamaktadır. Poliçenizi yaptırdıktan sonra bir yıl boyunca toplam 10 muayene hakkınız mevcuttur..

Evet, muayeneniz sonrasında doktorunuzun farklı bir branş doktoruna yönlendirmesi durumunda bu muayene 2. işlem olarak değerlendirmeye alınmaktadır.

Hayır, ilaç teminatı QNB Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesi kapsamında bulunmamaktadır.

Hayır, doğum teminatı QNB Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesinde bulunmamaktadır.

QNB Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda acil durumlar hariç olmak üzere, yatarak tedavi kapsamındaki tüm işlemler ile ayakta veya yatarak olmasına bakılmaksızın tüm fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili giderler, sigorta kapsamına dahil olunduktan 3 ay sonra kapsama alınır. Dünya Sağlık Örgütü ve/veya Sağlık Bakanlığı tarafından ilan küresel, bölgesel veya ülke içindeki salgın hastalıklara (Pandemi) ilişkin yatarak ve ayakta tedavi teminatları kapsamındaki tüm işlemler için bekleme süresi 1 aydır.

Ailesi ile sigortalanması koşulu ile 0-5 yaş arasındaki çocuklar poliçeye dahil edilebilmektedir. 6 yaş dahil olmak üzere 18 yaş altındaki çocuklar ise sigorta ettirenin 18 yaş ve üstünde olması şartıyla tek başına sigortalanabilirler. Yeni doğan bebek için sigortaya başvuru, bebeğin doğum tarihinden 14 gün sonra yapılabilir. Yapılan değerlendirme ile herhangi bir sağlık riski görülmemesi durumunda yeni doğan bebekler doğum tarihi itibari ile poliçeye dahil edilebilirler.

QNB Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sadece SGK tarafından kapsama alınmış ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) olan kişiler için geçerlidir. Genel Sağlık Sigortası’na hak sahipliğini kaybeden kişilerin poliçeleri yürürlükte olsa dahi, teminatlarından faydalanamazlar. GSS hak sahipliğinin yeniden başlaması halinde poliçe teminatları da yeniden geçerli olur.

QNB Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları’nda resmi tatiller de dahil olmak üzere 7 gün 24 saat hizmet verilmektedir.

QNB Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında sunulan Plan 1 ve Plan 2‘de Türkiye geneline yaygın QNB Sigorta ve SGK ile anlaşmalı özel hastaneler ve diğer özel sağlık kurumları ağımız ile hizmet veriyoruz.

Ayrıca Ankara, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kocaeli, Samsun ve Trabzon illerinde ikamet eden sigortalılarımız, anlaşmalı olduğumuz sağlık kurumlarından belirli kurumları hariç tutarak EKO Plan alternatifinden faydalanabilirler.