Ana içeriğe atla

Bireysel Emeklilik Soruları

Aklınıza takılan bir şey mi var? Sıkça sorulan sorulara göz atın.

Türkiye Elektronik Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS); Takasbank’ın sunduğu elektronik bir ortamda, emeklilik yatırım fonu katılma belgelerinin, fon kurucuları tarafından diğer platform üyelerinin katılımcılarına satılmasına, geri alınmasına ve gerçekleşecek işlemlerin takasının yapılmasına olanak sağlayan bir platformdur. Konuyla ilgili fon listesi detayları için linkinden; fon karşılaştırma için ise linkinden ulaşabilirsiniz.

FON KODUFON UNVANIBEFAS PLATFORMUNDA İŞLEM TARİHİ
CFAQNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu01.07.2021
CFCQNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu01.07.2021
CFDQNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Dış Borçlanma Emeklilik Yatırım Fonu01.07.2021
CHHQNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Birinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu01.07.2021
CHKQNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Emeklilik Yatırım Fonu01.07.2021
CHMQNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu01.07.2021
CHNQNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu01.07.2021
CFEQNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu03.01.2022
CHAQNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu03.01.2022
CHCQNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu03.01.2022
CHDQNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu03.01.2022
CHGQNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu03.01.2022
CHIQNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu03.01.2022
CHOQNB Sağlık Hayat Sigorta ve A.Ş. Emeklilik OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu03.01.2022
CHSQNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu03.01.2022
CHUQNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu03.01.2022

BEFAS Platformu’nda birikimin bir kısmının veya tamamının BEFAS’ta işlem gören fona veya fonlara yönlendirildiği sözleşme veya sertifikalarda, 9/11/2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğe göre,

 1. 22/A* maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kontrol işlemi uygulanmaz,
 2. 22/A** maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan iade işleminde BEFAS üzerinden alınan diğer şirketlere ait fonlar üzerinden yapılan kesintiler dahil edilmez, sadece katılımcının sözleşmesinin veya sertifikasının bulunduğu şirketin fonları dahil edilerek iade işlemi yapılır.

*Giriş aidatı, yönetim gideri ve fon toplam giderine ilişkin yönetmelik maddesi kapsamında sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren yapılabilecek toplam kesinti tutarı, sözleşmenin altıncı yılı ve sonrası için, Yönetmelik eki (Ek-3) tabloda yer alan tutarı aşamaz.

** Fon toplam gider kesintisi şirketçe, sözleşmenin 6 ncı yılından itibaren yıllık olarak Ek-4’teki tabloda belirtilen oranlarda, ilgisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir.

Detaylı bilgiye linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Devlet tarafından Devlet Katkısı ile desteklenmektedir. Sosyal güvenlik sistemine bir alternatif değildir, aksine tamamlayıcı bir sistemdir. Bu sisteme katılım, sosyal güvenlik kuruluşlarından farklı olarak isteğe bağlıdır.

Hayat Sigortası Soruları

Aklınıza takılan bir şey mi var? Sıkça sorulan sorulara göz atın.

 1. Akıllı Hayat Sigortası nedir?

  Poliçe süresi sonunda sigortalının vefat etmemiş olması ve tüm primlerin ödenmiş olması koşuluyla, vergi mevzuatı kapsamında yapılabilecek kesintiler hariç olmak üzere sigorta süresi boyunca ödediğiniz primlerin toplam tutarı kadar yaşam teminatı alabileceğiniz hayat sigortasıdır. Akıllı Hayat Sigortası poliçe süresi içerisinde sigortalının vefat etmesi halinde, sigortalının varislerine/lehtarlarına vefat teminatı ödemesi gerçekleştirir..

 2. Sigorta yaptırmak için yaş sınırı var mıdır?

  Sigortadan 18-67 yaş arasındaki kişiler yararlanabilir. Sigorta süresi 12 yıldır. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 79'u geçemez. (Yaş hesabı, içinde bulunulan yaşa göre yapılmaktadır.)

 3. Akıllı Hayat Sigortası’nın diğer ödenen prim tutarı kadar yaşam teminatı ödeyen hayat sigortalarından farkı var mı?

  Hayır, Akıllı Hayat Sigortası sektördeki diğer ürünler gibi poliçe şartlarının yerine getirilmesi halinde vergi mevzuatı kapsamında yapılabilecek kesintiler hariç olmak üzere ödenen prim tutarı kadar yaşam teminatı öder.

 4. Hayat sigortası prim hesaplamasını nasıl yapabilirim?

  Buraya tıklayarak hemen Akıllı Hayat Sigortası demosuna ulaşabilir ve hayat sigortası hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

 5. Vergi avantajından nasıl faydalanabilirim?

  Hayat sigortası poliçe suretinizi ve prim ödeme belgelerinizi; bordrolu çalışan iseniz çalıştığınız şirketin ilgili departmanına iletmeniz, serbest meslek sahibi iseniz gelir vergisi beyannamenizde belirtmeniz yeterlidir.

 6. Vergi avantajını nasıl hesaplayabilirim?

  Buraya tıklayarak Akıllı Hayat Sigortası demosuna ulaşabilir, ne kadar vergi iadesi alabileceğinizi hesaplayabilirsiniz.

 7. Poliçem ile ilgili bilgilere hangi kanallardan ulaşabilirim?

  Poliçeniz ile ilgili tüm bilgilere hafta içi her gün saat 09:00-18:00 saatleri arasında 0850 222 0 860 numaralı QNB Sigorta Çağrı Merkezi üzerinden, QNB Sigorta Mobil App ve QNB Sigorta İnternet Şubesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca ürünle ilgili genel bilgilendirme için buraya tıklayarak iletişim formu doldurabilirsiniz.

 8. Prim ödemelerinde bir alt limit var mıdır?

  Evet, en az 20 ABD Doları aylık ödeme ile sigorta yaptırabilirsiniz.

 9. Teminat tutarında bir üst limit var mıdır?

  Evet, toplam teminat tutarı 1.000.000 ABD Dolarını geçmeyecek şekilde prim tutarı belirlenecektir.

 10. Birden fazla Akıllı Hayat Sigortası satın alabilir miyim?

  Evet, sahip oldugunuz/olacagınız poliçelerin toplam teminat tutarının sirketimizce belirlenen kümül teminat tutarının altında olması kaydıyla dilediginiz kadar farklı sigorta alabilirsiniz.

 11. Ürünü 18 yaşından büyük çocuklarım ya da torunlarım için yaptırabilir miyim?

  Evet, çocuklarınız, torunlarınız veya diğer tüm yakınlarınız için yaptırabilirsiniz.

 12. Herhangi bir sağlık problemim var ise sigortadan faydalanabilir miyim?

  Başvuru formunda talep edilen, sigortalının sağlık durumuna yönelik sorulara vereceğiniz cevaplara göre risk değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme sürecinde tetkik veya rapor istenebilir. Bu değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda sigortadan faydalanabilirsiniz.

 13. Ödediğim primleri Türk Lirası cinsinden sabitleyebilir miyim?

  Ödenecek prim tutarı ABD Doları cinsinden sabittir. Ödeme vadenizdeki TCMB efektif satış kuruna bağlı olarak Türk Lirası karşılıkları farklılık gösterebilecektir.

 14. Sözleşme süresi boyunca ödediğim ABD Doları-TL kurundaki değişiklikler prim iadesine nasıl etki edecek?

  Poliçe süresi sonunda ödediğiniz primin tamamı vergi mevzuatı kapsamında yapılabilecek kesintiler hariç olmak üzere, ödeme tarihindeki TCMB efektif satış kurundan TL’ye çevrilerek tarafınıza ödenecektir.

 15. Vefat durumunda vefat tazminatı kime ödenir?

  Vefat durumunda vefat tazminatı lehtar belirlenmişse lehtara, belirlenmemişse sigortalının kanuni varislerine ödenir.

 16. Kanuni varis dışında lehtar belirleyebilir miyim?

  Evet, başvurunuz sırasında lehtar belirleyebilir, sonraki süreçte ise www.qnbsigorta.com internet sitemizin Doküman Merkezi bölümünde yer alan Değişiklik Formu ile dilediğiniz zaman lehtar değişikliği gerçekleştirebilirsiniz.

 17. Sigorta süresi tamamlanmadan sigortadan erken ayrılabilir miyim?

  Sigortadan istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Poliçe süresince yatırdığınız prim tutarlarınızı sadece poliçe süresi sonunda eksiksiz olarak geri alabilirsiniz.

  Poliçenizden bir yılı doldurmadan sigortadan ayrılmanız durumunda:

  • İştira/iptal hakkınız 2. Yıldan itibaren başladığı için herhangi bir ödeme alamazsınız.

  Poliçenizin 2. yılından itibaren sigortadan ayrılmanız durumunda: 

  • Erken ayrılma tutarınız, ödediğiniz toplam prim tutarı üzerinden matematik karşılık formülü ve bu tutar üzerinden hesaplanacak vergi ve iştira kesintisi sonrası değere göre hesaplanır. Dolayısıyla erken ayrılma durumunda, ödemiş olduğunuz prim tutarlarının tamamını değil; ilgili çıkış tarihinde hesaplanmış olan matematik karşılık değerinden, vergi ve kesinti tutarı düşüldükten sonraki kalan tutarı alabilirsiniz.
  • Döviz kurundaki değişime göre kesilecek vergi ve iade tutarı farklılık gösterebilir.
  • Eğer ayrılma tarihi itibariyle tahakkuk etmiş ve ödenmemiş prim tutarınız var ise; öncelikle erken ayrılma tutarı olarak hesaplanan matematik karşılık tutarından, ödenmemiş prim tutarı düşülür. Bu tutar üzerinden hesaplanacak vergi tutarı sonrası çıkan değer üzerinden kesinti oranı uygulanarak nihai erken ayrılma tutarı hesaplanır.
    

   Poliçe Ayı0-1213-2425-3637-4849-6061-7273-8485-9697-108109-120120+
   Kesinti Oranı100%50%45%40%35%30%25%20%15%10%0%

    

 18. Sigorta süresi içinde prim ödemelerimi yapamamam durumunda ne olur?

  En az bir yıldan beri yürürlükte olan ve bir yıllık priminin tamamını ödemiş olduğunuz poliçe ödemenize devam edemezseniz poliçeniz prim ödenmesinden muaf (tenzil) sigorta statüsüne dönüşür. Bu durumda poliçenizin yeni vefat ve yaşam teminatı, ödenen primle sözleşme uyarınca ödenmesi gereken prim arasındaki orana göre hesaplanır. Riskin gerçekleşmesi halinde prim ödemesinden muaf sigortanın bedeli geçerli olur.

 19. Prim ödemesinden muaf durumundaki sigorta poliçemi yeniden nasıl aktif hale getirebilirim?

  Prim ödemesinden muaf statüsünde olan sigorta sözleşmesi, ödenmeyen ilk primin vadesini izleyen 6 ay içinde, sigorta ettiren talebi ile sağlık raporu talep edilmeden tekrardan yürürlüğe alınabilir. 6 aylık süre geçtiği takdirde, sigortacı isterse sigortalıdan sağlık raporu talep edebilir. İletilen sağlık raporunun uygunluğu durumunda sigorta yeniden yürürlüğe alınır. Ödenmemiş sigorta primlerinin ödenmesi ve sigortanın eski haline dönüştürülmesi sırasında, sigortalının hayatta bulunması şarttır.

 20. Hayat sigortası poliçeleri devlet güvencesi altında mıdır?

  Evet, hayat sigortası poliçeleri devlet güvencesi altındadır. Sigorta teminatınız kadar tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda nakit veya nakde çevrilebilir bir şekilde bloke olarak tutulur.

 21. Başka bir şirkette aynı şartlarda bulunan bir poliçem var size aktarım yapabilir miyim?

  Hayat sigortalarında aktarım işlemi yapılamamaktadır.

 22. Sigortamı bir başka kişiye devredebilir miyim?

  Hayır, sigorta devri yapılamamaktadır.

 23. Hayat sigortası özel sağlık sigortası yerine geçer mi?

  Hayır, sigortanız özel sağlık sigortası yerine geçmez.

 24. Vefat durumunda poliçede belirtilen teminatlar kanuni varislerime ne zaman ödenir?

  Tazminat talebi onaylandıktan sonra kanuni varislerden ilgili evraklar talep edilir. İlgili evrakların şirketimize iletilmesinin ardından yapılan incelemeden sonra değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde kanuni varislere ödeme yapılır.

 25. Vefat halinde kanuni varisim reşit olmamış ise ödeme nasıl gerçekleştiriliyor?

  Kanuni varis reşit değilse, tazminat ödemesi kanuni varisin velisine ya da vasisine ödenir.

 26. Ödediğim primler benim adıma herhangi bir yatırım aracında değerlendirilecek mi?

  Amerikan Doları karşılığı TL olarak ödemiş olduğunuz primler sizin adınıza herhangi bir yatırım aracında değerlendirilmeyecektir ve sözleşme süresi sonunda yaşam kaybı olmaması durumunda, vergi mevzuatı kapsamında yapılabilecek kesintiler hariç olmak üzere sigorta süresi boyunca ödediğiniz primler tarafınıza ABD doları karşılığı Türk Lirası olarak ödenecektir..

 27. Prim ödemelerimi hangi döviz türlerinde yapabilirim?

  Prim ödemeleriniz, ABD Doları cinsinden, prim miktarının TL karşılığı olarak kredi kartınızdan tahsil edilecektir. Tüm işlemler, işlemin yapıldığı tarihteki TCMB efektif satış kuru üzerinden TL’ye çevrilerek yapılmaktadır.

 28. Primlerimi herhangi bir bankanın kredi kartı ile yapabilir miyim?

  Ödemelerinizi yaparken tüm bankaların kredi kartlarını kullanabilirsiniz.

 29. Kredi kartı dışında nakit ödeme, para transferi veya hesaptan ödeme gibi başka bir ödeme kanalı kullanabilir miyim?

  Ödemeleriniz için herhangi bir bankaya ait kredi kartınızı ya da QNB Finansbank nezdindeki banka hesabınızı kullanabilirsiniz.

 30. Prim tutarı nasıl belirlenir?

  Talep etmiş olduğunuz teminat tutarına, sigorta sözleşmesinin süresine ve prim ödeme periyoduna göre değişmektedir. Dilerseniz istediğiniz prim tutarına göre de teminat tutarını belirleyebilirsiniz. Her durumda ödeyeceğiniz minimum prim tutarı 20 ABD Doları olacaktır.

 31. Prim ödeme periyodunu değiştirebilir miyim?

  Primlerinizi sözleşme başlangıcında belirlenen periyotlar halinde ödeyebilirsiniz ve bu periyodu değiştiremezsiniz.

 32. Vergi avantajı ödeme periyoduna göre değişiyor mu?

  Vergi avantajı ödeme periyoduna göre değişim göstermemektedir.

 33. Poliçe süresi bitmeden poliçemi iptal etmem durumunda vergi avantajını kaybeder miyim?

  Hayır, kaybetmezsiniz. İptal tarihine kadar ödemiş olduğunuz tüm primlerin vergi avantajından faydalanmış olursunuz.

 34. Kira gelirlerine sahibim ve yıllık gelir vergisi mükellefiyim. Bu poliçeyi yaptırdığımda vergi avantajından yararlanabilir miyim?

  Evet, yararlanabilirsiniz. Vergi avantajından yararlanmak için muhasebecinize veya mali müşavirinize, yatırdığınız primlerin tahsilat makbuzlarının ve poliçe suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

 35. Primin, şirketimin kredi kartından tahsil edilmesi durumunda kurumlar vergisinden yararlanabilir miyim?

  Sigorta poliçenizi sadece gelir vergisinde vergi avantajı olarak kullanabilirsiniz, kurumlar vergisinde bu avantajdan yararlanamazsınız.

 36. Bir başka kişiye sigorta yaptırmam halinde vergi avantajından faydalanabilir miyim?

  Evet, eşiniz ve/veya 18 yaşını doldurmamış çocuklarınız için sigorta yaptırmanız durumunda her bir yapılan poliçe için vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

 37. Akıllı Hayat Sigortası’nın vergi avantajı nedir? 

  Sigorta primlerinizi, gelir vergisi beyannamenizde veya ücret bordronuzda gider göstererek %40’a varan oranda vergi avantajından faydalanabilirsiniz. Faydalanacağınız vergi avantajı oranı bulunduğunuz vergi dilimine göre değişir ve en az %15’dir. Vergi düzenlemeleri gereğince asgari ücret istisnası dışında kalan vergileriniz için vergi avantajından faydalanabilirsiniz. Yıllık indirilebilir matrah tutarı gelirinizin %15’i ve her yıl açıklanan yıllık brüt asgari ücret toplam tutarını geçemez.

 38. Vergi avantajında bir sınır var mı? Maksimum ne kadar vergi avantajından faydalanabilirim?

  Ücretli çalışanlar ve yıllık gelir vergisi beyannamesi veren gelir vergisi mükellefleri, ödemiş oldukları primleri Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen limitlere göre gelir vergisi matrahlarında indirim olarak gösterebilirler. İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, brüt gelirinizin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücret tutarını aşamayacaktır. Yıl içinde brüt asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarları farklılaştırabilir.

 39. Gelir vergisi avantajı, vergi avantajlarında resmi olarak hangi maddede yer almaktadır?

  T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 23.10.2012 tarihli ve GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri/85'de detaylı olarak anlatılmıştır.

 40. Poliçe süresinden önce erken ayrılma durumunda geri alınacak prim tutarı için stopaj uygulanır mı?

  Poliçeden erken ayrılma anında döviz karşılığı TL olarak ödenen primlerden (ayrılma kesintisi öncesi) kur kaynaklı bir kazanç elde edilmesi durumunda, bu kazanç vergi kesintisine tabi olacaktır. Vergi kesintisi, poliçenin iptal talebinin iletildiği yıla bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Vergi oranı, ilk 10 yıl içerisindeki iptal taleplerinde %15, 10. yıldan sonraki iptal taleplerinde %10 olarak uygulanacaktır.

Hayat Sigortası ne işe yarar derseniz, günlük yaşantınızda başınıza gelecek vefat, sakatlık gibi birçok riski  poliçenizde belirtilen tutarda teminat altına alarak, bu riskler gerçekleştiğinde sizler ve sevdikleriniz için maddi güvence sağlayan bir koruma aracıdır.

Tazminat başvurularınız için talebinize ait gerekli belgeleri info@qnbsigorta.com adresimize gönderebilir ve 0850 222 0 860 nolu müşteri hizmetleri hattımızı arayabilirsiniz. İletilmesi gereken doküman listesini bu linkten ulaşabilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası Soruları

Aklınıza takılan bir şey mi var? Sıkça sorulan sorulara göz atın.

Ferdi kaza sigortası ne işe yarar derseniz, günlük yaşantımızda her an başımıza gelebilecek kazalara karşı maddi güvence sağlayan bir koruma aracıdır.

Ferdi kaza sigortası ile kaza sonucu vefat, kaza sonucu tam maluliyet ve kaza sonucu gündelik hastane tazminat teminatlarını satın alabilirsiniz.

Ferdi kaza sigortası genel şartları çerçevesinde aşağıdaki haller kaza sayılır;

 • Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden.
 • Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından.
 • Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler.
 • Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar.

Sağlık Sigortası Soruları

Aklınıza takılan bir şey mi var? Sıkça sorulan sorulara göz atın.

 • ALO 170 (Çalışma Hayatı İletişim Merkezi) ile iletişime geçebilirsiniz.
 • E-devlet üzerinden SPAS (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) Müstehaklık Sorgulama yapabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/

QNB Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası olan sigortalılarımız, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarında alınan ek ücretleri teminat altına almış olurlar. QNB Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sadece SGK tarafından kapsama alınan, Genel Sağlık Sigortasına sahip olan kişiler için geçerlidir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan sadece Genel Sağlık Sigortası (GSS) aktif olan kişiler yararlanabilmektedir. Özel Sağlık Sigortası’nda ise bu şart aranmamaktadır. Anlaşmalı kurum ağı ve teminat yapıları farklıdır.

Grup Sağlık Sigortası Soruları

Aklınıza takılan bir şey mi var? Sıkça sorulan sorulara göz atın.

Otomatik Katılım Soruları

Aklınıza takılan bir şey mi var? Sıkça sorulan sorulara göz atın.

Otomatik katılım sisteminde cayma hakkını kullanmayan katılımcılar, hak ediş şartlarına tabi ve bir defaya mahsus olarak Başlangıç Devlet Katkısı avantajından da faydalanabilir. Sözleşme bilgilerinizde gösterilen tutar, mevcut tüm otomatik katılım sertifikalarınız da dahil olacak şekilde hesaplanan toplam ilave devlet katkısı tutarıdır.

Çalışanların hayat standartlarını emeklilik döneminde de koruyabilmeleri ve ülke genelinde birikim alışkanlığının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Otomatik Katılım Sistemi, kamu ve özel sektör çalışanlarının, bireysel emekliliğe otomatik olarak dahil edildiği bir uygulamadır.

Grup Emeklilik Soruları

Aklınıza takılan bir şey mi var? Sıkça sorulan sorulara göz atın.

Grup Hayat Sigortası Soruları

Aklınıza takılan bir şey mi var? Sıkça sorulan sorulara göz atın.

Grup Ferdi Kaza Sigortası Soruları

Aklınıza takılan bir şey mi var? Sıkça sorulan sorulara göz atın.

Emeklilik Sigortası Soruları

Aklınıza takılan bir şey mi var? Sıkça sorulan sorulara göz atın.

İşsizlik Sigortası Ürünleri Soruları

Aklınıza takılan bir şey mi var? Sıkça sorulan sorulara göz atın.