Ana içeriğe atla

Arşiv

exclude

Arşiv

Yürürlükte olmayan ürünlerle, geçmiş duyurularla ve biten kampanyalarla ilgili bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.


Eski Duyurular

ok
ÖNEMLİ DUYURU

Sigorta/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafımıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.


Biten Kampanyalar

  1. Parapuan Kampanyası