Ana içeriğe atla

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

QNB Sağlık Hayat Sigorta Ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler:

Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Fon, Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan ve katılımcılar adına ödenen katkı paylarının değerlendirildiği fondur. Fon portföyünün yönetiminde Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı hakkında Yönetmelik madde 14 de belirtilmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.Fon, portföyünün en az %50'sini ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler.Fon, portföyünün asgari %30'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları ile fon portföyünün %10'undan az olmamak üzere BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Katılım 30 endekslerini takip etmek üzere kurulan Borsa Yatırım Fonu Katılma paylarına yatırır.Fon portföyüne en fazla %20 oranında Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı; fon portföyünün en fazla %15 oranında ise Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler dahil edilebilir.Fon portföyünün azami %5'i ile BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, Borsa veya Borsa dışından Vaad sözleşmeleri dahil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
%20 BIST 100 GETİRİ + %15 BIST 30 GETİRİ + %30 BIST-KYD DİBS Uzun + %30 BIST-KYD DİBS Orta + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Ünvanı:

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
ZİYA ÇAKMAKFon Kurulu Başkanı
UMUT HİSARLIOĞLUÜye
BAHAR ÇAKANÜye
ELİF BİLMEZÜye
ERGÜN ÖZLÜÜye
DİDEM BOLATÜye
ADEM YORATFon Denetçisi
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL)Pay Oranı(%)
QNB Finansbank A.Ş.
45.000.000.000
100.00%
TOPLAM 45.000.000.000100.00 %

Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri

En Az Alınabilir Pay Adedi:Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Alım Satım Yerleri:QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Portföy Bilgileri

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi02/05/2013
19/05/2024 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 513267381.09
Yatırımcı Sayısı 71680
Birim Pay Değeri 0.06818
Portföy Dağılımı
Diğer 17.49 (%)
Devlet Tahvili 33.3 (%)
Hisse Senedi 49.1 (%)
Takasbank Para Piyasası 0.11 (%)
Toplam 100 (%)