Ana içeriğe atla

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler:

Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon portföyünün en az %50'si ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden icazet belgesine bağlanmış kira sertifikalarından ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur. Fon, Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik'in 14. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde kira sertifikası ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırım yaparak, kira geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon portföyünün en az %30'u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ile fon portföyünün %10'undan az olmamak üzere BIST Katılım 30 endeksini takip etmek üzere kurulan Borsa Yatırım Fonu Katılma paylarına, yine en fazla %15'i oranında Türk Lirası cinsinden, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına ve ayrıca, fon portföyünün en fazla %20'si oranında Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına yatırım yapılabilir. Fon uzun vade perspektifiyle düşük-orta risk düzeyinde reel getiri performansı hedefiyle hareket eder.

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
%15 BIST KATILIM 30 GETİRİ ENDEKSİ + %20 BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ + %60 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL

Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Ünvanı:

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
ZİYA ÇAKMAKFon Kurulu Başkanı
UMUT HİSARLIOĞLUÜye
BAHAR ÇAKANÜye
ELİF BİLMEZÜye
ERGÜN ÖZLÜÜye
DİDEM BOLATÜye
ADEM YORATFon Denetçisi
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL)Pay Oranı(%)
QNB Finansbank A.Ş.
45.000.000.000
100.00%
TOPLAM 45.000.000.000100.00 %

Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri

En Az Alınabilir Pay Adedi:Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Alım Satım Yerleri:QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Portföy Bilgileri

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi01/04/2020
18/05/2024 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 18056270.33
Yatırımcı Sayısı 41555
Birim Pay Değeri 0.037746
Portföy Dağılımı
Diğer 12.27 (%)
Hisse Senedi 48.19 (%)
Kamu Kira Sertifikaları(TL) 39.54 (%)
Toplam 100 (%)