Ana içeriğe atla

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

QNB Sağlık Hayat Sigorta Ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler:

Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Fon portföyünün; Asgari yüzde ellisi; Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında, Asgari yüzde onu;Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları, Azami yüzde otuzu; TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler, vaad sözleşmeleri ve Hazine Müsteşarlığınca uygun bulunan diğer yatırım araçları, Azami yüzde kırkı; Türk Lirası cinsinden katılma hesabında yatırıma yönlendirilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1.5

Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Ünvanı:

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
ZİYA ÇAKMAKFon Kurulu Başkanı
UMUT HİSARLIOĞLUÜye
BAHAR ÇAKANÜye
ELİF BİLMEZÜye
ERGÜN ÖZLÜÜye
DİDEM BOLATÜye
ADEM YORATFon Denetçisi
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL)Pay Oranı(%)
QNB Finansbank A.Ş.
45.000.000.000
100.00%
TOPLAM 45.000.000.000100.00 %

Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri

En Az Alınabilir Pay Adedi:Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Alım Satım Yerleri:QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Portföy Bilgileri

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi21/02/2018
18/05/2024 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 104012771.54
Yatırımcı Sayısı 58623
Birim Pay Değeri 0.061199
Portföy Dağılımı
Diğer 14.77 (%)
Hisse Senedi 25.48 (%)
Katılma Hesabı(TL) 1.28 (%)
Kamu Kira Sertifikaları(TL) 39.09 (%)
Yatırım Fonları Katılma Payları 3.8 (%)
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları 5.51 (%)
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları 10.07 (%)
Toplam 100 (%)