Ana içeriğe atla
Bireysel Emeklilik

kolay emeklilik
planı

  • %30 Devlet Katkısı avantajı
  • Yılda 4 kez plan, 12 kez fon dağılım değişikliği
  • Ayda 150 TL’den başlayan tutarla birikim yapma
  • Fon tercihlerine bağlı ek gelir katkısı
Kolay Bireysel Emeklilik Planı

Neden Kolay Emeklilik Planı?

Müşterilerimiz en çok Kolay Emeklilik Planımızı tercih ediyor. Siz de birikiminizi sıkıntı çekmeden “kolay kolay” yapmak istiyorsanız, Kolay Plan tam size göre!

BES Birikim Hesaplama ile emeklilik döneminizde elde edeceğiniz tahmini birikim tutarını ve devlet katkısı tutarını anında öğrenebilirsiniz.

Ayda 150 TL gibi küçük bir tutarla birikim yapma olanağı sağlar.

Giriş Aidatı ödemezsiniz.

Düzenli katkı payı ödemeleriniz için %30 Devlet Katkısı avantajı sunar.

Yılda 4 kez plan değişikliği, 12 kez de fon dağılımı değişikliği yapabilirsiniz.

Özellikler

Bu planın özellikleri nelerdir?

Asgari Katkı Payı Tutarı

Ödenecek aylık asgari katkı payı tutarı en az 150 TL olmalıdır.

Katkı Payı ve Ek Katkı Payı
  1. Katkı payı ve ek katkı payı tutarları Türk Lirası bazında belirlenir. 
  2. Katkı payının üzerinde yapılan toplu ödemelerde asgari veya azami bir sınır yoktur. 
  3. Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir.
Ödeme Araçları

Katkı payı ödemeleri; kredi kartı veya QNB Finansbank A.Ş. banka hesabından (otomatik ödeme talimatı) yapılabilir.

Yönetim Gideri Kesintisi (Birikim Üzerinden)

Sözleşmenin ilk 5 yılı boyunca Bireysel Emeklilik hesabındaki birikim üzerinden aylık olarak indirilerek tahsil edilecektir. Yıllık Yönetim Gider Kesintisi beş yıl boyunca her yıl için, ilgili takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının %8,5 i kadar olacaktır. Sözleşme yılında asgari brüt ücret tutarında meydana gelebilecek artışlardan dolayı, üst sınırda da bir artış olacaktır. Bu çerçevede, ilgili sözleşme dönemleri için yapılan Yönetim Gider Kesintisi tutarı ile yenilenen üst sınır tutarı arasındaki fark, kesinti olarak katılımcının birikiminden indirilecektir.

Sözleşme YılıYönetim Gider Kesintisi Oranı
0-5 YılABAÜx%8,5
*ABAÜ: Aylık Brüt Asgari Ücret
Giriş Aidatı

Giriş anında herhangi bir Giriş Aidatı tahsilatı yapılmamaktadır.Ancak, sözleşmenin 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan aktarım veya erken çıkış ile sonlanması durumunda bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden Ertelenmiş Giriş Aidatı tahsil edilecektir. Bu tutar, 5 yıllık süreçte yapılabilecek toplam kesinti üst limitinden, katılımcıdan ayrılma tarihine kadar yapılan tüm kesintiler düşülerek hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken, takip eden yıllara ait asgari brüt ücret tutarlarının, ayrılma yılına ilişkin ilk altı aylık asgari brüt ücret tutarı ile aynı olduğu varsayılacaktır.


Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Giriş   Tarihinden İtibaren Geçen Süre   

Giriş Aidatı Tutarı   

0-5 Yıl   

(ABAÜx%8,5*5 Yıl)-(Çıkış tarihine kadar   yapılan toplam kesinti tutarı)   

*ABAÜ: Aylık Brüt Asgari Ücret

Ara Verme Kesintisi

Ara verme kesintisi uygulanmamaktadır.

Düzensiz Ödeme

Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini takip eden üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir.

Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının bir kerede ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir.

Düzensiz ödeme statüsünde olan sözleşmelerin sonlanması durumunda, aşağıda “Sözleşmenin Sonlanma Anındaki Toplam Kesinti Tutarı, Kontrolü ve İadesi” maddesinde açıklanan kontrol yapılmayacak, dolayısıyla sözleşmenin sonlanması durumunda kesinti iadesi söz konusu olmayacaktır.

Sözleşmenin Sonlanma Anındaki Toplam Kesinti Tutarı, Kontrolü ve İadesi

Sözleşmenin altıncı yılı ve sonrasında sonlanması durumunda ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa Devlet katkısı hesabından bulunan tutar üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. Toplam kesinti tutarının, anılan üst limiti aşması durumunda aşılan tutar katılımcıya iade edilir.

Sözleşme
yılı
Kontrol Tarihinde Devlet Katkısı Hesabında
Bulunan Tutar Üzerinde Kullanılacak Oran
6 Yıl%60
7 Yıl%70
8 Yıl%80
9 Yıl%90
+10 Yıl%100

Bu kontrolde, 01/01/2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler ile kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler dikkate alınmaz.

Devlet Katkısı

Devlet Katkısı, bireysel emeklilik sisteminin teşvik edilmesine yönelik olarak Devlet'in T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan tüm bireysel emeklilik katılımcılarına (İşveren Grup Emeklilik Planı'na dahil olan katılımcılar hariç) belirli bir oranda yapacağı destek ödemesidir. Bu ödeme, Devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılacaktır. Katılımcıların işverenleri tarafından sadece İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri kapsamında katkı payı ödemesi yapılabilir. İşverenler tarafından yapılan ödemeler için yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı intikal ettirilmez, intikal ettirilmiş devlet katkıları iade edilir. Uygulamaya 01.01.2013 tarihinden itibaren geçilmiştir.

Fon Dağılımı

Katılımcı, risk getiri profili formu sorularına verilecek cevaplara göre önerilen fon dağılımını tercih edebilir ya da kendisi fon dağılımını belirleyebilir. QNB Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından kurulan tüm bireysel emeklilik yatırım fonları, Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Emeklilik Yatırım Fonlarımız Hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız. Emeklilik Yatırım Fonlarımızın geçmiş performanslarını incelemek için tıklayın.

Fon Toplam Gider Kesintisi/Fon İşletim Gideri Kesintisi

Fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılabilir. Kesinti oranları aşağıda belirtilmiştir.


QNB Sağlık Hayat Sigorta ve   Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonu(EYF) Unvanı   

Azami Günlük Fon Toplam Gider   Kesintisi Oranı   

Azami Yıllık Fon Toplam Gider   Kesintisi Oranı   

Azami Günlük Fon İşletim Gider   Kesintisi Oranı   

Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi   Oranı   

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş.   Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu   

% 0,00624   

% 2,28   

% 0,0048   

% 1,75   

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş.   Birinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu   

% 0,00624   

% 2,28   

% 0,0048   

% 1,75   

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş.   Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu   

% 0,00523   

% 1,91   

% 0,004   

% 1,46   

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş.   Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu   

% 0,00298   

% 1,09   

% 0,0022   

% 0,80   

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş.   Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu   

% 0,00624   

% 2,28   

% 0,0048   

% 1,75   

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik   A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu   

% 0,00523   

% 1,91   

% 0,004   

% 1,46   

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Katkı   Emeklilik Yatırım Fonu   

% 0,001   

% 0,365   

% 0,00065   

% 0,24   

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş.   Altın Emeklilik Yatırım Fonu   

% 0,003000   

% 1,09   

% 0,002877   

% 1,05   

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş   Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu   

% 0,005250   

% 1,91   

% 0,005068   

% 1,85   

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş.   Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu   

% 0,005250   

% 1,91   

% 0,005068   

% 1,85   

Katılımcının herhangi bir fon dağılım tercihinde bulunmaması durumunda katkı payları standart fon olan QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Standart EYF'unda yatırıma yönlendirilecektir.

Fon Toplam Gider Kesintisi ve Kesintiye İlişkin İade Bilgisi

Fon toplam gider kesintisi, şirketçe, sözleşmenin 6. yılından itibaren aşağıda yer alan tablo ve açıklamalar dahilinde yıllık olarak her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde ilgilisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir. İadenin katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılması durumunda, iade edilen tutarın iade tarihi itibariyle katılımcının bireysel emeklilik planlarında belirtilen fon dağılım oranları dikkate alınarak ilgili fonlara aktarımı sağlanır.

7. ve 14. yıllar arasındaki oranlar, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle uygulanır. 15. yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanır. İade oranı belirlenirken, 01.01.2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır. Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1’inin altında kalan kısmı için iade uygulanmaz.

Sözleşme Yılıİade Oranı
6. Yıl için%2,5

Önerilen Fon Dağılımları

Aklınıza takılan bir şey mi var? Sıkça sorulan sorulara göz atın.


Emeklilik   Yatırım Fonu (EYF) Unvanı*   

Önerilen Fon   Dağılımı 1 (Düşük Riskli)   

Önerilen Fon   Dağılımı 2 (Orta Riskli)   

Önerilen Fon   Dağılımı 3 (Yüksek Riskli)   

Önerilen Fon   Dağılımı 4 (Çok Yüksek Riskli)   

QNB Sağlık   Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu   

%100   

-   

-   

-   

QNB Sağlık   Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu   

-   

%25    

-   

-   

QNB Sağlık   Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu   

-   

%25    

-   

-   

QNB Sağlık   Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu   

-   

%25    

-   

-   

QNB Sağlık   Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik   Yatırım Fonu   

-   

%25    

-   

-   

QNB Sağlık   Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu   

-   

-   

%50   

-   

QNB Sağlık   Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu   

-   

-   

%50   

-   

QNB Sağlık   Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Birinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu   

-   

-   

-   

%50   

QNB Sağlık   Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu   

-   

-   

-   

%50   

*Katkı Payının Emeklilik Yatırım Fonları Arasındaki Yüzeysel Dağılım Oranı 0 ile 100 arasında seçilebilir.

Müşteri Yorumlarımız

Bugünü yaşayanların sigorta şirketi.

Diğer Bireysel Emeklilik Ürünlerimiz

Sağlığınızı veya geleceğinizi güvence altına almak için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.

Elit Bireysel Emeklilik Planı Ürün Kartı

Elit Bireysel Emeklilik Planı

 

xcsc

QNB Sigorta'nın katkılarıyla hayatınıza fayda katan bir portal.