Ana içeriğe atla

Grup Tamamlayıcı
Sağlık Sigortası

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İşverene Hangi Avantajları Sunar?

Çalışanlarınızın şirketinize bağlılığını arttırarak performanslarına olumlu katkı sağlayabilirsiniz.

En az 10 sigortalı ile grup poliçesi oluşturulmaktadır. Bu sigortalıların en az 5’inin çalışanınız olması şartıyla eş ve çocukları da grup poliçesine dahil edilebilir. 64 yaş dahil olmak üzere tüm çalışanlarınız için bu avantajlardan faydalanabilirsiniz.

Çalışanlarınız için ödediğiniz primleri uygulama esasları çerçevesinde ücret bordrolarında brütleştirerek vergiden indirebilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Çalışanlarınıza Hangi Avantajları Sunar?

Çalışanlarınız sağlık sorunu yaşadığı anda SGK ve QNB Sigorta ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında cebinden herhangi bir ücret* ödemeden muayene ve tedavi olabilir. 

Çalışanlarınızın eş ve çocukları da aynı kapsamda Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan yararlanabilir.

Çalışanlarınız, Tamamlayıcı Yaşam Paketi’ndeki ücretsiz hizmetlerden faydalanarak sağlık masraflarını azaltabilir.

3 yıl boyunca poliçenin kesintisiz yenilenmesi durumunda risk değerlendirmesine göre çalışanlarınız ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanabilir.

*Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki muayene işlemlerinde sigortalı tarafından ödenmesi zorunlu olan ve devlete ödenen katkı payı tutarı hariçtir.

 

Ücretsiz Tamamlayıcı Yaşam Paketi’ndeki Hizmetler

  1. Her yıl 1 kez ücretsiz check-up hizmetinden yararlanabilir.
  2. 7 gün 24 saat uzman doktorlarla online olarak 15’er dakikalık sınırsız sayıda ücretsiz görüşme yapabilir.
  3. Poliçe süresince uzman psikologlara 4 kez, 15'er dakikalık online seanslarla ücretsiz olarak danışabilir.
  4. Poliçe süresince QNB Sigortalı çocukları için uzman pedagoglara yılda 4 kez, 15'er dakikalık online seanslarla ücretsiz olarak danışabilir.
  5. Poliçe süresince uzman diyetisyenler ile 4 kez online olarak ücretsiz görüşme yapabilir.
  6. Ücretsiz olarak yılda 2 kere diş hekimi muayenesi, diş taşı temizliği ve tek diş röntgeni ile yılda 1 kere tek diş dolgu hizmetlerinden faydalanabilir.
  7. Ücretsiz göz sağlığı hizmetlerinden poliçe süresince yılda 2 kez faydalanabilir.
  8. Poliçe süresince acil durumlarda ücretsiz kara ambulansı hizmetiyle en yakın hastaneye kolayca ulaşabilir.

 *Tamamlayıcı Sağlık Paketi’inde bulunan check-up ve diş taşı temizleme hizmeti çocuklara, doktor kararı ile uygulanmaktadır.


 

Vergi Avantajı

Çalışanlarınız için ödediğiniz primleri, çalışanlarınızın elde ettiği brüt ücretin %15’i ile yıllık asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydı ve çalışanlarınızın ücret bordrolarında brütleştirmek şartıyla vergiden indirebilirsiniz.

Yıllık kazancı 10.000 TL olan bir çalışan adına işvereni tarafından ödenen yıllık 1.500 TL’lik grup sağlık sigortası priminin işverene sağlayacağı vergi avantajı aşağıdaki örnekte gösterilmiştir.

İşverenin Vergi AvantajıÇalışan Adına Sağlık Sigortası Primi ÖdenmediğindeÇalışan Adına Sağlık Sigortası Primi Ödendiğinde
Çalışanın Aylık Brüt Geliri10.000TL10.000TL
Çalışanın Vergi Dilimi15%15%
İşverenin Çalışan Adına Ödediği Yıllık Katkı Payı-1.500TL
Çalışanın Gelir Vergisi Matrahı10.000TL8.500TL
İşverenin Çalışanı Adına Ödediği Vergi Tutarı1.500TL1.290TL
İşverenin Kazandığı Aylık Vergi Avantajı-210TL

 

Grup Poliçesi Oluşturma Kriterleri Nelerdir?

En az 10 sigortalı ile grup poliçesi oluşturulmaktadır. Bu sigortalıların en az 5’inin çalışanınız olması şartıyla eş ve çocukları da grup poliçesine dahil edilebilir. 64 yaş dahil olmak üzere tüm çalışanlarınız için bu avantajlardan faydalanabilirsiniz.

Teminatlar

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile yalnızca Yatarak Tedavi Teminatını seçebileceğiniz gibi Yatarak ve Ayakta Tedavi Teminatını içerecek şekilde de sigortanızı oluşturabilirsiniz.

Cerrahi Yatış

Cerrahi ve ortopedik müdahalelere ilişkin sağlık giderleri bu teminat kapsamında değerlendirilir. Tedavinin ameliyat gerektirmesi durumunda; Ameliyat öncesi anestezi doktorunun istemiş olduğu rutin operasyon öncesi tetkikler, ameliyathane kirası, operatör, anestezi uzmanı ve asistan doktor ücretleri, oda, yemek, refakatçi (bir kişi ile sınırlıdır) giderleri, anestezi ilaç ve sarf malzemelerine ilişkin giderler, teminat tablosunda belirtilen limitler ile işbu Özel Şartlar ve Sağlık Sigortası Genel Şartları dahilinde bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Acil tıbbi durumlar haricinde planlanan ameliyatlar için 48 saat önce ameliyatı yapacak olan doktor tarafından doldurulacak Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu’nun, değerlendirilmek üzere Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu tarafından QNB Sigorta’ya iletilmesi sağlanmalıdır.

Dahili Yatış

Ameliyat gerektirmeyen ve tedavinin sağlık kurumunda en az 24 saat yatış (normal oda ya da yoğun bakım) gerektirmesi durumunda ilgili tüm sağlık giderler, bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Yoğun Bakım

Sigortalının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde yapılmasının gerekli olduğu durumlarda oluşan yoğun bakım yatışları belirtilen teminat, limit, uygulama ve iştirak oranı dahilinde bu teminat kapsamındadır.

Oda Giderleri :

Hastane Oda;

Hastanede kalmayı gerektiren durumlarda oda masrafının poliçe kapsamında karşılanmasıdır.

Yemek;

Sigortalının hastanede yattığı her gün için yemek giderlerini karşılar.

Refakatçi;

Refakatçi kalmasının tıbbi zorunluluk gösterdiği durumlarda ilgili giderleri karşılar.

Kemoterapi

Sigortalının kanser hastalığı nedeniyle gereken kemoterapi ve bu tedavi yöntemlerinin gerektirdiği ilaç giderleri bu teminat kapsamındadır. Kemoterapi öncesi kemoterapiye hazırlık amacıyla yapılan onkolojik muayene ve kan tahlilleri bu teminat kapsamında değerlendirilir

Radyoterapi

Sigortalının kanser hastalığı nedeniyle gereken radyoterapi ve bu tedavi yöntemlerinin gerektirdiği ilaç giderleri bu teminat kapsamındadır. Radyoterapi öncesi radyoterapiye hazırlık amacıyla yapılan onkolojik muayene ve kan tahlilleri bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Diyaliz

Sigortalının böbrek yetmezliği nedeniyle yapılan her türlü diyaliz tedavileri bu teminat kapsamındadır.

Özellikli Tıbbi Malzeme

Sigortalının poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu uygulanan yatarak tedavisi esnasında özellikli malzeme kullanılması durumunda bu teminat kapsamındadır.

Suni Uzuv

Poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucunda fonksiyon kaybına uğramış bir organın tedavisi suni uzuv gerektirirse, suni uzuv giderleri (suni el, kol, bacak, göz ve estetik amaç taşımayan protezler), poliçe özel ve genel şartları, poliçede yazılı ödeme limit ve oranı dahilinde vaka başına ödenir. Sair protezlerde QNB Sigorta'nın ayrıca onayı alınacaktır.

Küçük Müdahale

Küçük cerrahi girişimler ile dikiş atma, kırık nedeni ile alçı ve repozisyon işlemleri, pansuman, serum takılması, enjeksiyon, apse drenajı, her tür koterizasyon, tek veya birden fazla sayıda tırnak çekimi gibi müdahalelere ait giderler, bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Doktor Muayene Teminatı

Tıp doktoru tarafından yapılacak muayenelere ait giderleri kapsayan teminattır.

Laboratuvar

Hastalığın teşhisi ve tedavisi için tıbben gerekli görülen tahliller ile kimyasal madde ve ilaçlara ait giderleri kapsar.

Görüntüleme

Hastalığın tanısı için tıbben gerekli görülen radyolojik tetkikler, ultrasonografi, mamografi, ilaçlı ve ilaçsız grafiler EKG, Eforlu EKG, odyometri, EMG, ürografi ve benzeri görüntüleme giderleri bu teminat kapsamında değerlendirilir.

İleri Tetkik Yöntemleri

Hastalığın tanısı için tıbbi gereklilik dolayısıyla uygulanan modern teşhis yöntemleri bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Hastalığın tedavisi için tıbben gerekli görülen fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri, tedavinin ayakta ya da yatarak yapılmasına bakılmaksızın, fizik tedavi uzmanı tarafından düzenlenen tedavi planı ve rapor incelenerek, tedavi öncesi Sigortacı tarafından onaylanması koşulu ile teminat tablosunda belirtilen limit ve katılım payı dahilinde bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Ücretsiz Hizmetler

Tamamlayıcı Yaşam Paketi ile ücretsiz hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Doktor Muayenesi, EKG, Akciğer Grafisi (tek yönlü), Ultrason, Tam Kan Sayımı, Açlık Kan Şekeri, Kolestrol (Total), Tam İdrar Tahlili ve Vucüttaki İltihap Oranının Tespiti (Sedimentasyon) ile ilgili giderler poliçe süresi içerisinde bir kez ve %100 oranında karşılanır.

Poliçe süresince 7 gün 24 saat uzman doktorlarla online olarak 15’er dakikalık sınırsız sayıda ücretsiz görüşme yapabilirsiniz.

Online Sağlık Hizmetleri sayfamız aracılığı ile T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerinizi girerek Doctor Turkey platformuna erişebilirsiniz. Doktor listesinden görüşme yapmak istediğiniz doktoru seçerek anında veya ileri bir tarihte, görüntülü, sesli veya yazılı olarak uzman doktorlarla görüşme yapabilirsiniz.

Poliçe süresince uzman psikologlara yılda 4 kez 15’er dakikalık seanslarla ücretsiz olarak resmî tatiller dışında 09:00-24:00 saatleri arasında danışabilirsiniz.

Online Doktor ve Psikolog Hizmeti sayfamız aracılığı ile T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerinizi girerek Doctor Turkey platformuna erişebilirsiniz. Doktor listesinden görüşme yapmak istediğiniz doktoru seçerek anında veya ileri bir tarihte, görüntülü, sesli veya yazılı olarak uzman doktorlarla görüşme yapabilirsiniz.

Poliçe süresince QNB Sigortalı çocuklarınız için uzman pedagoglara yılda 4 kez 15’er dakikalık seanslarla ücretsiz olarak resmî tatiller dışında 09:00-24:00 saatleri arasında danışabilirsiniz.

Online Doktor, Pedagog ve Psikolog Hizmeti sayfamız aracılığı ile T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerinizi girerek Doctor Turkey platformuna erişebilirsiniz. Doktor listesinden görüşme yapmak istediğiniz doktoru seçerek anında veya ileri bir tarihte, görüntülü, sesli veya yazılı olarak uzman doktorlarla görüşme yapabilirsiniz.

Poliçe süresince uzman diyetisyenler ile 4 kez online olarak ücretsiz görüşme yapabilirsiniz.

Online Sağlık Hizmetleri sayfamız aracılığı ile T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerinizi girerek Doctor Turkey platformuna erişebilirsiniz. Doktor listesinden görüşme yapmak istediğiniz doktoru seçerek anında veya ileri bir tarihte, görüntülü, sesli veya yazılı olarak uzman doktorlarla görüşme yapabilirsiniz.

Poliçe süresince ücretsiz olarak yılda 2 kere diş hekimi muayenesi, diş taşı temizliği ve tek diş röntgeni ile yılda 1 kere tek diş dolgu hizmetlerinden faydalanırsınız.

Göz Sağlığı Paketi ile göz muayenesi hizmetinden yılda 2 kez ücretsiz faydanalabilisiniz.

Poliçe süresince ihtiyacın olduğunu acil durumlarda ücretsiz kara ambulansı hizmetiyle en yakın hastaneye kolayca ulaşabilirsiniz.

asistans-kurumsal
Anlaşmalı Kurumlar

Geniş kapsamlı ağımız ile size en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmak için tıklayın.

online-d-kurumsal
Online Doktor, Psikolog, Pedagog ve Diyetisyen Hizmeti

Poliçe süresince uzman doktor, psikolog, pedagog ve diyetisyenler ile online seanslar ile ücretsiz olarak görüşebilirsiniz.

Online görüşme başlatmak için tıklayın.

Ömür Boyu Yenileme Garantisi Var Mı?

Grup poliçesinin, poliçede belirtilen süre boyunca kesintisiz yenilenmesi durumunda çalışanlarınıza risk değerlendirmesi yapılır ve sonucuna göre çalışanlarınız ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanabilir.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır.

İlgili Dokümanlar

Bilgilerinizi bırakın,  
sizi arayalım

CAPTCHA

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Müşteri Yorumlarımız

Bugünü yaşayanların sigorta şirketi.

 

xcsc

QNB Sigorta'nın katkılarıyla hayatınıza fayda katan bir portal.