Ana içeriğe atla
Grup Ferdi Kaza Sigortası

Kurumsal Grup
Ferdi Kaza Sigortası

exclude

Grup Ferdi Kaza Sigortasına sahip olmanız için 4 iyi neden!

Grup Ferdi Kaza Sigortası ile çalışanlarınızı ve ailelerini çalıştıkları dönemde oluşabilecek risklere karşı güvence altına alabilirsiniz.

Çalışanlarınızı karşılaşabilecekleri kazalara karşı güvence altına alır.

Çalışanlarınız adına ödediğiniz ferdi kaza sigortası primleri belirli oranlar dahilinde ticari kazancın tespitinde doğrudan gider yazılabilir.

Birden fazla teminat seçeneği sağlar.

Çalışanlarınızın şirketinize olan bağlılığını arttırır.

Avantajlar

Vergi Avantajı

İşveren olarak ödediğiniz sigorta primlerini (primin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması kaydıyla), beyan edilen yıllık gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde indirebilirsiniz.

Aylık kazancı 16.000 TL olan bir çalışan adına işvereni tarafından ödenen yıllık 2.000 TL’lik ferdi kaza sigortası priminin işverene sağlayacağı vergi avantajı aşağıdaki örnekte gösterilmiştir.

İşverenin Vergi AvantajıÇalışan Adına Ferdi Kaza Sigortası Primi ÖdenmediğindeÇalışan Adına Ferdi Kaza Sigortası Primi Ödendiğinde
Çalışanın Aylık Brüt Geliri16.000 TL16.000 TL
Çalışanın Vergi Dilimi%15%15
İşverenin Çalışan Adına Ödediği Yıllık Katkı Payı-2000 TL
Çalışanın Gelir Vergisi Matrahı16.000 TL14.000
İşverenin Çalışanı Adına Ödediği Vergi Tutarı2.400 TL2.100
İşverenin Kazandığı Vergi Avantajı-300 TL

Teminatlar

kurumsal
Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza neticesinde sigortalının vefat etmesi durumunda, poliçede belirtilen tutar ödenir.

kurumsal
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

kurumsal
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Sigortalının; sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza neticesinde, kaza gününden itibaren bir sene içinde ödenen tedavi masrafları, doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarına kadar ödenir.

kurumsal
Kaza Sonucu Gündelik Teminatı

Sigortalının, FKSGŞ'de tanımlanan bir kaza neticesinde, geçici olarak çalışamayacak hale gelmesi durumunda poliçede belirtilen tutar ödenir.

kurumsal
Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Teminatı

Sigortalının, kaza veya hastalık nedeniyle en az yedi gece hastanede yatarak tedavi görmesi durumunda hastanede yattığı her gün için poliçede belirtilen günlük teminat tutarı ödenir.

kurumsal
Toplu Taşıt Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının, yolcu olarak havayolu, demiryolu, denizyolu taşıtları ile ticari kara yolu toplu taşıtlarında ücret ödeyerek seyahat ederken meydana gelen bir kaza sonucunda vefat etmesi halinde, poliçede belirtilen tutar ödenir.

kurumsal
Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının; sigorta süresi içinde gerçekleşen bir hastalık sonucunda tam ve daimî olarak malul kalması halinde, sigorta katılım sertifikasında/poliçesinde belirtilen hastalık sonucu tam ve daimî maluliyet tazminat tutarı ödenir. Hastalık Sonucu Tam ve Daimî Maluliyet halleri, tıbbi tedavinin sona ermesini takiben Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, Özürlülük Oranları Cetvelinde sayılan %60 ve üstü oranlara karşılık gelen maluliyet halleridir. QNB Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş., gerekli gördüğü durumlarda, yukarıda belirtilen yönetmelik ekinde yer alan Özürlü Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından rapor talep edebilir.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 (bir) yıldır.

Prim Tutarı

Ödenmesi gereken sigorta primi; seçilen teminatların tutarlarına ve sigortalının mesleki riskine göre belirlenir.

Bu Sigortadan Kimler Faydalanabilir? 

Bir işyerinde çalışan kişiler ve onların aileleri faydalanabilir. Sigortalı yaşı 18-65 yaşları arasında olabilir.

Talep göndermek
ister misiniz?

Ürün Seçiniz
CAPTCHA

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Müşteri Yorumlarımız

Bugünü yaşayanların sigorta şirketi.

 

xcsc

QNB Sigorta'nın katkılarıyla hayatınıza fayda katan bir portal.