Ana içeriğe atla
Grup Emeklilik

Kobi Loca Gruba Bağlı
Bireysel Emeklilik Planı

Gruo Emeklilik

Neden Kobi Loca Emeklilik Planı?

Kobi Loca Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı ile %30 devlet katkısı yanında %5 ek faydadan yararlanabilirsiniz.

Düzenli katkı payı ödemeleriniz için %30 Devlet Katkısı avantajı sunar.

Ek Fayda uygulamasından yararlanırsınız.

Bu plan kapsamında sunulan Ek Fayda uygulaması nasıldır?

QNB Finansbank A.Ş., cayma süresinin ardından sözleşmenin yürürlüğe girmesini takiben azami 3 (üç) yıl boyunca, katılımcının katkı payı ödemelerini yapması halinde; ödeme periyoduna göre ödeme yapılan ayı takip eden ayın sonuna kadar ilgili ek fayda* ödemesi katılımcının QNB Finansbank A.Ş. nezdindeki cari hesabına yapılacaktır. Bu ödemelerin azami üst limiti; katkı payı ödemesinin yapıldığı tarihte geçerli olan yıllık asgari brüt ücret tutarının %5’i kadardır.

*Kobi Loca Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı’na ait ek faydanın mahiyeti, hak kazanma şartları, hak kazanma şartlarının bozulması ve ek faydadan yararlanamama durumlarına ait detaylı bilgiler Kobi Loca Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı Tanıtım Kılavuzu ve Teklif Formu içerisinde yer almaktadır.

kurumsal
Bu planın özellikleri nelerdir?

Kobi Loca Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı kapsamında düzenlenecek olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde katılımcı tarafından ödenecek aylık asgari katkı payı tutarı en az 200 TL olmalıdır.

kurumsal
Katkı Payı ve Ek Katkı Payı
  1. Katkı payı ve ek katkı payı tutarları Türk Lirası bazında belirlenir.
  2. Katkı payının üzerinde yapılan toplu ödemelerde asgari ve azami bir sınır yoktur.
  3. Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir.
kurumsal
Ödeme Araçları

Katkı payı ödemeleri, kredi kartı veya QNB Finansbank A.Ş. banka hesabından (otomatik ödeme talimatı) yapılabilir.

kurumsal
Yönetim Gideri Kesintisi (Birikim Üzerinden)

Yönetim Gideri Kesintisi, sözleşmenin ilk 5 yılı boyunca Bireysel Emeklilik hesabındaki birikim üzerinden aylık olarak tahsil edilecektir. Yıllık Yönetim Gideri Kesintisi beş yıl boyunca her yıl için, hesaplamanın yapıldığı takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının %8’i kadar olacaktır. Sözleşme yılında asgari brüt ücret tutarında meydana gelebilecek artışlardan dolayı, üst sınırda da bir artış olacaktır. Bu çerçevede, ilgili sözleşme dönemleri için yapılan Yönetim Gideri Kesintisi tutarı ile yenilenen üst sınır tutarı arasındaki fark, kesinti olarak katılımcının birikiminden indirilecektir.

Sözleşme YılıYönetim Gideri Kesintisi Oranı
0-5 YılABAÜx%8

ABAÜ: Aylık Brüt Asgari Ücret

kurumsal
Giriş Aidatı

Giriş anında herhangi bir Giriş Aidatı tahsilatı yapılmamaktadır.Ancak, sözleşmenin 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan aktarım veya erken çıkış ile sonlanması durumunda bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden Ertelenmiş Giriş Aidatı tahsil edilecektir. Bu tutar, 5 yıllık sürede yapılabilecek toplam kesinti üst limitinden, katılımcıdan ayrılma tarihine kadar yapılan tüm kesintiler düşülerek hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken, takip eden yıllara ait asgari brüt ücret tutarlarının, ayrılma yılına ilişkin ilk altı aylık asgari brüt ücret tutarı ile aynı olduğu varsayılacaktır.

Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Giriş Tarihinden İtibaren Geçen SüreGiriş Aidatı Tutarı
0-5 Yıl(ABAÜx%8,5x5 Yıl)-(Çıkış tarihine kadar yapılan toplam kesinti tutarı)

ABAÜ: Aylık Brüt Asgari Ücret

kurumsal
Ara Verme Kesintisi

Ara verme kesintisi uygulanmamaktadır.

kurumsal
Düzensiz Ödeme

Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini takip eden üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir.

Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının bir kerede ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir.

Düzensiz ödeme statüsünde olan sözleşmelerin sonlanması durumunda, aşağıda “Sözleşmenin Sonlanma Anındaki Toplam Kesinti Tutarı, Kontrolü ve İadesi” maddesinde açıklanan kontrol yapılmayacak, dolayısıyla sözleşmenin sonlanması durumunda kesinti iadesi söz konusu olmayacaktır.

kurumsal
Sözleşmenin Sonlanma Anındaki Toplam Kesinti Tutarı, Kontrolü ve İadesi

Sözleşmenin altıncı yılı ve sonrasında sonlanması durumunda ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa Devlet katkısı hesabından bulunan tutar üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. Toplam kesinti tutarının, anılan üst limiti aşması durumunda aşılan tutar katılımcıya iade edilir.

Sözleşme YılıKontrol Tarihinde Devlet Katkısı Hesabında Bulunan Tutar Üzerinde Kullanılacak Oran
6%60
7%70
8%80
9%90
+10%100

Bu kontrolde, 01/01/2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler ile kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler dikkate alınmaz.

kurumsal
Devlet Katkısı

Devlet Katkısı, bireysel emeklilik sisteminin teşvik edilmesine yönelik olarak Devlet'in T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan tüm bireysel emeklilik katılımcılarına (İşveren Grup Emeklilik Planı'na dahil olan katılımcılar hariç) belirli bir oranda yapacağı destek ödemesidir. Bu ödeme, Devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılacaktır. Devlet katkısına hak ediş uygulaması gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirilen süreye göre belli oranlarda devlet katkısı hesabındaki tutarın bir bölümü veya tamamı katılımcıya ödenecektir. Katılımcıların işverenleri tarafından sadece İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri kapsamında katkı payı ödemesi yapılabilir. İşverenler tarafından yapılan ödemeler için yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı intikal ettirilmez, intikal ettirilmiş devlet katkıları iade edilir. Uygulamaya 01.01.2013 tarihinden itibaren geçilmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

kurumsal
Fon Dağılımı

Katılımcı, risk getiri profili formu sorularına verilecek cevaplara göre önerilen fon dağılımını tercih edebilir ya da kendisi fon dağılımını belirleyebilir.

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. tarafından kurulan tüm bireysel emeklilik yatırım fonları, Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Emeklilik Yatırım Fonlarımız Hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

Emeklilik Yatırım Fonlarımızın geçmiş performanslarını incelemek için tıklayın.

kurumsal
Fon Toplam Gider Kesintisi/Fon İşletim Gideri Kesintisi

Fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılabilir. Kesinti oranları aşağıda belirtilmiştir.

Fon AdıAzami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi OranıAzami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi OranıAzami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%)
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken EYF0.00006252.280.0000481.75
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken EYF0.00006252.280.0000481.75
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları EYF0.00005251.910.000041.46
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası EYF0.000031.090.0000220.80
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken EYF0.00006252.280.0000481. 75
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Grup EYF0,00006252,280,00002751,00
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup EYF0.00005251.910,00002751. 00
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Standart EYF0. 00005251.910. 000041. 46
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Katkı EYF0. 00001000. 3650.00000650. 24

Katılımcının herhangi bir fon dağılım tercihinde bulunmaması durumunda katkı payları standart fon olan QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Standart EYF'unda yatırıma yönlendirilecektir.

kurumsal
Fon Toplam Gider Kesintisi ve Kesintiye İlişkin İade Bilgisi

Fon toplam gider kesintisi, şirketçe, sözleşmenin 6. yılından itibaren aşağıda yer alan tablo ve açıklamalar dahilinde yıllık olarak her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde ilgilisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir.İadenin katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılması durumunda, iade edilen tutarın iade tarihi itibariyle katılımcının bireysel emeklilik planlarında belirtilen fon dağılım oranları dikkate alınarak ilgili fonlara aktarımı sağlanır.

7. ve 14. yıllar arasındaki oranlar, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle uygulanır. 15. yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanır. İade oranı belirlenirken, 01.01.2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır. Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1’inin altında kalan kısmı için iade uygulanmaz.

Sözleşme Yılıİade Oranı
6. yıl için%2,5
kurumsal
Önerilen Fon Dağılımları

Emeklilik   Yatırım Fonu (EYF) Unvanı*   

Önerilen Fon   Dağılımı 1 (Düşük Riskli)   

Önerilen Fon   Dağılımı 2 (Orta Riskli)   

Önerilen Fon   Dağılımı 3 (Yüksek Riskli)   

Önerilen Fon   Dağılımı 4 (Çok Yüksek Riskli)   

QNB Sağlık   Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu   

%100   

-   

-   

-   

QNB Sağlık   Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu   

-   

%25    

-   

-   

QNB Sağlık   Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu   

-   

%25    

-   

-   

QNB Sağlık   Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu   

-   

%25    

-   

-   

QNB Sağlık   Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik   Yatırım Fonu   

-   

%25    

-   

-   

QNB Sağlık   Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu   

-   

-   

%50   

-   

QNB Sağlık   Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu   

-   

-   

%50   

-   

QNB Sağlık   Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Birinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu   

-   

-   

-   

%50   

QNB Sağlık   Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu   

-   

-   

-   

%50   

*Katkı Payının Emeklilik Yatırım Fonları Arasındaki Yüzdesel Dağılım Oranı 0 ile 100 arasında seçilebilir.

Talep göndermek
ister misiniz?

Ürün Seçiniz
CAPTCHA

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Müşteri Yorumlarımız

Bugünü yaşayanların sigorta şirketi.

 

xcsc

QNB Sigorta'nın katkılarıyla hayatınıza fayda katan bir portal.