Ana içeriğe atla
Hayat Sigortası

Acil Destek
Hayat Sigortası

Acil Destek Hayat Sigortası

Neden Acil Destek Hayat Sigortası?

Başınıza gelebilecek kazalar karşısında nazar boncuğundan daha fazlasına ihtiyacınız var. Acil Destek Hayat Sigortası ile beklenmedik risklere karşı güvencemiz altında olabilirsiniz.

Kaza sonucu hastanede yatmanız durumunda günlük olarak poliçede belirtilen teminat tutarı kadar tazminat alırsınız.

Kaza sonucu daimi maluliyet durumunda size toplu para ödemesi yapılır.

Vefat riskine karşı sevdiklerlerinize maddi güvence sağlar.

Bu maddi desteği fatura, kira, kredi gibi tüm masraflarınız için dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

Teminatlar

TEMİNATLARPAKET 1PAKET 2PAKET 3
Vefat300.00TL400.00TL450.00TL
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet300.00TL400.00TL450.00TL
Kaza Sonucu Gündelik Hastane4.500TL6,000TL6,750TL
Yıllık Prim Tutarı3,202TL4,270TL4,803TL
icon
Vefat Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde poliçede belirtilen vefat teminat tutarı, vefat tazminatı olarak sigortanın önceden tayin edilmiş lehtarına, lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine ödenir.

icon
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Hayat Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

icon
Kaza Sonucu Gündelik Hastane Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza neticesinde hastanede yatarak tedavi görmenizi gerektiren durumlarda, hastanede yattığınız her bir gün için poliçenizde yazılı teminat tutar ödenir.*

*Kaza Sonucu Gündelik Hastane Teminatı bir yıl içinde en fazla 180 gün süre ile ödenmektedir.

Merak Ettikleriniz

18-65 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 70’i geçmemelidir.

Sigorta süresi 1 yıldır ve 4 yıl yenilenir. Yenileme dönemi geldiğinde Sigortacının poliçeyi yenilememe hakkı saklıdır. Sigortacı, taahüt ettiği 4 yıllık otomatik yenileme süresi içerisinde yenileme işlemini tıbbi inceleme yapılmaksızın yerine getirmek zorundadır. Otomatik yenileme süresi bittikten sonra Sigortacı poliçeyi yenileyip yenilememekte serbesttir. Sigorta prim taksitinin vadesinde ödenmemesinden dolayı iptal vb. bir nedenle sona eren poliçeler ile maluliyet teminatının tamamı ödenmiş olan poliçeler için yenileme yapılmaz.

Teklif almak ister 
misiniz?

CAPTCHA

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

App Kullanıcılarımızdan

QNB Sigorta App Store’da 4.9 yıldız ortalamasıyla en sevilen sigortacılık uygulaması

Müşteri Yorumlarımız

Bugünü yaşayanların sigorta şirketi.

Diğer Hayat Sigortası Ürünlerimiz

Sağlığınızı veya geleceğinizi güvence altına almak için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.

Akıllı Hayat Ürün Kartı

Akıllı Hayat Sigortası

Bütçeme Destek Ürün Kartı

Bütçeme Destek Hayat Sigortası

Uzun Süreli Ürün Kartı

Uzun Süreli Hayat Sigortası

Benim Seçimim Hayat Sigortası

Benim Seçimim Hayat Sigortası

 

xcsc

QNB Sigorta'nın katkılarıyla hayatınıza fayda katan bir portal.