Ana içeriğe atla
Hayat Sigortası

Anında Kredi/Taksitli Nakit
Hayat Sigortası

Kredi borçlarınız korumamız altında!

Anında Kredi Taksitli Kredi Hayat Sigortası

Neden Anında Kredi/Taksitli Nakit Hayat Sigortası?

QNB Finansbank ATM’lerinden, internet şubelerinden, mobil şubelerinden ve çağrı merkezi kanallarından anında kredi veya taksitli nakit avans kullanan kişilerin, vefat etmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması durumunda sigortalının kredi borcunun sigorta şirketi tarafından ödenmesini amaçlayan hayat sigortasıdır.

Vefat, kaza veya hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet durumlarında maddi güvence sağlar.

Vefat riskinin gerçekleşmesi halinde varolan kredi borç tutarı teminat limitleri ile sigorta genel ve özel şartlar dahilinde QNB Finansbank’a ödenir.

Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşerek maddi avantaj kazandırır.

Poliçede belirtilen daimi maluliyet teminatı, bu teminat kapsamında ödenebilecek tutarın üst sınırını ifade eder. Hastalık hali için 90 günlük muafiyet süresi mevcuttur. Bir kaza veya hastalık, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz

Sigortanın teminatları sigortalının QNB Finansbank’tan aldığı anında kredi veya taksitli nakit avans tutarına eşit olarak belirlenir. Asgari teminat tutarı 500 TL, azami teminat tutarı 160.000 TL’dir

Teminatlar

Sigortanın teminatları, sigortalının QNB Finansbank’tan aldığı Anında Kredi veya Taksitli Nakit Avans tutarına göre belirlenir.

Sigorta prim tutarı, seçilen teminat tutarına göre belirlenir ve sigorta başlangıcında peşin (tek ödeme) olarak tahsil edilir.

icon
Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde vefatı ve tazminat ödeme şartlarının varlığı halinde, poliçede belirtilen vefat teminat tutarı, sigortalının kredi borç tutarı kadar teminat limitleri ile sigorta genel ve özel şartları dahilinde QNB Finansbank’a ödenir. Bu ödeme sonrası kalan bir tazminat varsa, sigortalının önceden tayin edilmiş lehtarına veya lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine ödenir.

icon
Kaza veya Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda ya da kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ'de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır.

Sigortalının sigorta süresi içinde ortaya çıkan bir hastalık sonucunda derhal veya hastalık tarihinden itibaren iki yıl içinde tam ve daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve tam daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen tazminat tutarı sigortalıya ödenir. Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, Özürlülük Oranları Cetvelinde sayılan %60 ve üstü oranlara karşılık gelen maluliyet halleridir. Sigorta Şirketi, gerekli gördüğü durumlarda, değinilen yönetmelik ekinde yer alan Özürlü Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından rapor talep edebilir.

Poliçede belirtilen daimi maluliyet teminatı, bu teminat kapsamında ödenebilecek tutarın üst sınırını ifade eder. Hastalık hali için 90 günlük muafiyet süresi mevcuttur. Bir kaza veya hastalık, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz

Merak Ettikleriniz

Aklınıza takılan bir şey mi var? Sıkça sorulan sorulara göz atın.

Bu üründen QNB Finansbank’dan Anında Kredi veya Taksitli Nakit Avans kullanan 18 yaşından büyük kişiler faydalanabilir. Sigortalı yaşı ile sigorta süresi toplamı 75’i geçemez.

Bu sigorta ürünü; kullanılan Anında Kredi veya Taksitli Nakit Avans’ın vadesine uygun şekilde uzun süreli, yıllık veya kısa süreli olarak düzenlenebilir..

Müşteri Yorumlarımız

Bugünü yaşayanların sigorta şirketi.

Diğer Hayat Sigortası Ürünlerimiz

Sağlığınızı veya geleceğinizi güvence altına almak için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.

Akıllı Hayat Ürün Kartı

Akıllı Hayat Sigortası Plus

Akıllı Hayat Ürün Kartı

Akıllı Hayat Sigortası

Bütçeme Destek Ürün Kartı

Bütçeme Destek Hayat Sigortası

Uzun Süreli Ürün Kartı

Uzun Süreli Hayat Sigortası

 

xcsc

QNB Sigorta'nın katkılarıyla hayatınıza fayda katan bir portal.

Iyi hisset Block