Ana içeriğe atla
Hayat Sigortası

CardFinans
Ekstre Güvencesi Hayat Sigortası

Ekstreniz korumamız altında

Card Finans Ekstre Guvencesi Hayat Sigortası

Neden CardFinans Ekstre Güvencesi Hayat Sigortası?

Beklenmedik anlarda başınıza gelebilecek durumlar karşısında QNB Finansbank’a ait kredi kartınızın son ekstresi korumamız altında.

Vefat veya kaza sonucu daimi maluliyet durumlarında maddi güvence sağlar.

Çalışma durumuna bağlı değişken teminat ile çeşitli teminat seçenekleri sunar.

Bu ürün, sadece QNB Finansbank kredi kartı sahibi olanlar (ticari kart hariç) için özel tasarlanmıştır.

Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşerek maddi avantaj elde edersiniz.

Teminatlar

Teminat tutarları ve primi, toplam aylık kredi kartı ekstre borç tutarı üzerinden belirlenir.

TeminatlarAzami Teminat TutarıAzami Prim Tutarı
Vefat Teminatı20.000 TL300 TL
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet20.000 TL
Çalışma Durumuna Bağlı
Değişken Teminat
20.000 TL

*15.12.2022 tarihinden önce satın alınan poliçelerde azami teminat tutarı 10.000 TL, azami prim tutarı 150 TL'dir.

icon
Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde rizikonun gerçekleşmesinden önceki son kredi kartı ekstresinde gösterilen toplam borç meblağı ile (ileri döneme ait taksit ödemeleri dahil) aynı tutarda vefat tazminatı olarak sigortalının daini mürtehine olan borçları nispetinde daini mürtehine ödenir, kalan bakiye varsa sigortalının lehtar(lar)ına (lehtar belirtilmemişse kanuni varislerine) ödenir.

icon
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanmış bulunan bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalmanız halinde tıbbi tedavinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından sigortalının rizikonun gerçekleşmesinden önceki son kredi kartı ekstresinde gösterilen toplam borç meblağı (ileri döneme ait taksit ödemeleri dahil) kaza sonucu daimi maluliyet tazminat tutarı olarak belirlenir. Bu tutar FKSGŞ’de belirtilen oranlar dahilinde, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınarak sigortalının daini mürtehine olan borçları nispetinde daini mürtehine ödenir, kalan bakiye varsa sigortalıya ödenir. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

icon
Çalışma Durumuna Bağlı Değişken Teminat
 1. İşsizlik Teminatı (Bordrolu Çalışanlar İçin)

  Sigortalının işvereni tarafından işten çıkartılması veya işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi halinde (haklı sebepler ve sigorta genel ve özel şartlarında yer alan istisnai durumlar hariç), işsiz kalmanızdan önceki son kredi kartı ekstresinde gösterilen toplam borç bakiyesi (ileri döneme ait taksit ödemeleri dahil) teminat limitleri ile sigorta genel ve özel şartları dahilinde ödenir. Bu teminat sadece, aynı işverenle aynı işyerinde kesintisiz olarak en az 180 gün boyunca devamlı suretle çalışmış, Türkiye İş Kurumu İşsizlik Sigortası kapsamında bordrolu çalışanları ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. madde kapsamındaki Özel Emekli Sandığı çalışanlarını kapsar.

 2. Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik Teminatı (Serbest Meslek Sahipleri İçin)

  Bir kaza veya hastalık sonucu iş göremez duruma gelinmesi halinde, risk gerçekleşmeden önce kredi kartı ekstresinde gösterilen toplam borç bakiyesi (ileri döneme ait taksit ödemeleri dahil) teminat limitleri ile sigorta genel ve özel şartları dahilinde ödenir.

 3. Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Teminatı (Diğer Çalışma Durumları İçin)

  Sigortalının bir kaza veya hastalık sonucu hastanede yatarak tedavi görmesini gerektiren durumlarda, 7 gece veya daha fazla süreyle hastanede yatması halinde risk gerçekleşmeden önceki kredi kartı ekstresinde gösterilen toplam borç bakiyesi (ileri döneme ait taksit ödemeleri dahil) teminat limitleri ile sigorta genel ve özel şartları dahilinde ödenir. Sigortalının en az 7 gece süreyle sürekli olarak hastanede yatması ve bu durumu tam teşekküllü hastane raporu ile belgelemesi halinde, sigortalının hastanede yattığı her bir gün için belirlenen aylık tazminat tutarının 1/30’u nispetinde tazminatı ödenir. Sigortalı, sigorta süresince çalışma durumuna bağlı değişken teminat kapsamında açıklaması yapılan teminatlardan çalışma durumunun değişmemesi durumunda sadece birinden yararlanabilir.

Muafiyet Süresi 

Çalışma durumuna bağlı değişken teminatlarının işlerlik kazanabilmesi için sigorta sözleşmesinin kurulmasından itibaren geçmesi gereken süre 90 gündür. Vefat ve kaza sonucu daimi maluliyet teminatları ile kaza sonucu oluşan gündelik hastane tazminat teminatı ve geçici iş göremezlik teminatında bu süre aranmaz.

Tazminata Hak Kazanma Süresi

Riskin gerçekleşmesinden itibaren tazminata hak kazanılmaya başlanması için 30 günlük bekleme süresinin geçmesi gerekmektedir.

Vefat ve Kaza Sonucu Daimi Maluliyet teminatları için bu süre aranmaz. Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Teminatı için için 7 günlük süreyi ifade eder.

Merak Ettikleriniz

QNB Finansbank'tan kredi kartı sahibi olanlar (ticari kartlar hariç);

 1. 31.12.2021'den önceki satışlar ve yenilemeleri için 18-61 yaşları arasındaki müşteriler bu hayat sigortasından yararlanabilir.
 2. 31.12.2021'den sonraki satışlar için 18-65 yaşları arasındaki müşteriler bu hayat sigortasından yararlanabilir

 1. Sigorta süresi 1 yıldır. 
 2. 31.12.2021 tarihinden sonra satın alınan poliçelerde sigortalı, istem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik ve gündelik hastane teminatlarından sigortalılık süresi boyunca yenilemeler de dahil en fazla 2 kere yararlanabilir. 31.12.2021 tarihinden önce satın alınan poliçelerde ve yenilemelerinde bu kural aranmaz.
Müşteri Yorumlarımız

Bugünü yaşayanların sigorta şirketi.

Diğer Hayat Sigortası Ürünlerimiz

Sağlığınızı veya geleceğinizi güvence altına almak için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.

Akıllı Hayat Ürün Kartı

Akıllı Hayat Sigortası Plus

Akıllı Hayat Ürün Kartı

Akıllı Hayat Sigortası

Bütçeme Destek Ürün Kartı

Bütçeme Destek Hayat Sigortası

Uzun Süreli Ürün Kartı

Uzun Süreli Hayat Sigortası

 

xcsc

QNB Sigorta'nın katkılarıyla hayatınıza fayda katan bir portal.