Ana içeriğe atla
Hayat Sigortası

Finansör
Hayat Sigortası

Hayat standartlarınız korumamız altında

Finansör Hayat Sigortası

Neden Finansör Kredi Hayat Sigortası?

Finansör Kredi Hayat Sigortası kapsamında QNB Finansbank’tan kredi kullanan ticari firmaların veya firma ortaklarının sigortalanması ile sizi ve şirket ortaklarınızı, hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı koruma altına alıyoruz.

Vefat ve Kaza veya Hastalık Sonucu Tam ve Daimî Maluliyet teminatları ile ticari firma sahiplerinin ve ortaklarının hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı maddi güvence sağlar.

Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşürerek vergi avantajından faydalanabilirsiniz.

Bu üründen sadece QNB Finansbank’tan kredi kullanan firmalar faydalanabilir.

Teminatlar

Sigortanın teminat ve prim tutarları, kullanılan kredi tutarı ve vadesine göre belirlenir.

icon
Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde, katılım sertifikasında belirtilen vefat teminat tutarı, sigortalının daini mürtehine olan borçları oranında daini mürtehine ödenir. Kalan bakiye varsa sigortalının lehtar(lar)ına (lehtar belirtilmemişse kanuni varislerine) ödenir.

icon
Kaza veya Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda ya da kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır.

Sigortalının sigorta süresi içinde ortaya çıkan bir hastalık sonucunda derhal veya hastalık tarihinden itibaren iki yıl içinde tam ve daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve tam daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen tazminat tutarı sigortalıya ödenir. Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, Özürlülük Oranları Cetvelinde sayılan %60 ve üstü oranlara karşılık gelen maluliyet halleridir. Sigorta Şirketi, gerekli gördüğü durumlarda, değinilen yönetmelik ekinde yer alan Özürlü Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından rapor talep edebilir. Poliçede belirtilen daimi maluliyet teminatı, bu teminat kapsamında ödenebilecek tutarın üst sınırını ifade eder. Hastalık hali için 90 günlük muafiyet süresi mevcuttur. Bir kaza veya hastalık, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz.

Merak Ettikleriniz

QNB Finansbank’tan ticari kredi kullanan şirketlerin 18 yaşından büyük gerçek kişi ortakları, yetkilileri veya kilit çalışanları bu sigortadan faydalanabilir. Sigortalı yaşı ile sigorta süresi toplamı 75’i geçemez.

Bu sigorta ürünü; kullanılan kredinin vadesine uygun şekilde uzun süreli, yıllık veya kısa süreli olarak düzenlenebilir.

Müşteri Yorumlarımız

Bugünü yaşayanların sigorta şirketi.

Diğer Hayat Sigortası Ürünlerimiz

Sağlığınızı veya geleceğinizi güvence altına almak için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.

Akıllı Hayat Ürün Kartı

Akıllı Hayat Sigortası Plus

Akıllı Hayat Ürün Kartı

Akıllı Hayat Sigortası

Bütçeme Destek Ürün Kartı

Bütçeme Destek Hayat Sigortası

Uzun Süreli Ürün Kartı

Uzun Süreli Hayat Sigortası

 

xcsc

QNB Sigorta'nın katkılarıyla hayatınıza fayda katan bir portal.