Ana içeriğe atla

Orta Vadeli Borçlanma|Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

exclude

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuştur. Fonun kısa kodu CFC'dir.

Fonun Yatırım Politikası

Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak, yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon’un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Ayrıca bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde yer alan varlık türlerinede belirlenen sınırlar dahilinde yatırım yapılır.

Fonun Risk Profili

Fonun risk değeri 3'tür.

Belirtilen risk değeri fonun geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve fonun gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu fona yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fonun belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon ağırlıklı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar.

Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, ihraççı riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.