Ana içeriğe atla

Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

exclude

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon portföyünün en az %50'si ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden icazet belgesine bağlanmış kira sertifikalarından ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur. Fon, Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik'in 14. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde kira sertifikası ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırım yaparak, kira geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon portföyünün en az %30'u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ile fon portföyünün %10'undan az olmamak üzere BIST Katılım 30 endeksini takip etmek üzere kurulan Borsa Yatırım Fonu Katılma paylarına, yine en fazla %15'i oranında Türk Lirası cinsinden, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına ve ayrıca, fon portföyünün en fazla %20'si oranında Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına yatırım yapılabilir. Fon uzun vade perspektifiyle düşük-orta risk düzeyinde reel getiri performansı hedefiyle hareket eder.

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
%15 BIST KATILIM 30 GETİRİ ENDEKSİ + %20 BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ + %60 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL

Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Ünvanı:

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
ZİYA ÇAKMAKFon Kurulu Başkanı
UMUT HİSARLIOĞLUÜye
BAHAR ÇAKANÜye
ELİF BİLMEZÜye
ERGÜN ÖZLÜÜye
DİDEM BOLATÜye
ADEM YORATFon Denetçisi
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL)Pay Oranı(%)
QNB Finansbank A.Ş.
45.000.000.000
100.00%
TOPLAM 45.000.000.000100.00 %