Ticari Ferdi

Kaza Sigortası

Her duruma karşı koruma

Hem kendimi güvence altına aldım hem de avantajlı hizmetlerden yararlandım ve çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim ilginize. Ömür boyu sizlerle birlikte çalışmak isterim. Çok sağolun.
Sibel G., İSTANBUL
 

Güçlü bir ülke ekonomisi ve sürdürülebilir bir büyüme, ticari işletmelerimizin güçlendirilmesi ile mümkün. QNB Sigorta olarak ekonomimizin bel kemiği olan ticari işletmelerimizin ihtiyaçlarını ön planda tutarak her anında yanlarında olmak için yeni bir sigorta ürünü geliştirdik.

Yıllık ve uzun süreli olmak üzere 2 farklı poliçe süresi seçeneğiyle sunduğumuz Ticari Ferdi Kaza Sigortası, ticari firma sahiplerine hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı kaza sonucu vefat, kaza sonucu daimi maluliyet, kaza sonucu tedavi masrafı ve kaza sonucu gündelik hastane tazminat teminatları ile maddi güvence sağlar.

Neden Ticari Ferdi Kaza Sigortası?

  • Kaza sonucu vefat teminatı ile hayatta karşılaşabileceğiniz risklere karşı sevdiklerinize maddi güvence sağlar.
  • Kaza sonucu daimi maluliyet durumunda siz ve sevdiklerinizin geleceği için maddi koruma sağlar.
  • Kaza sonucu oluşan tedavi masraflarınızı karşılayabilmeniz için 100.000 TL’ye varan toplu para ödemesi yapar.
  • Kaza sonucu hastanede yatarak tedavi görmeniz durumunda günlük 500 TL maddi destek sağlar.
  • Ödediğiniz primleri vergi matrahından düşerek %40’a varan oranda vergi avantajından faydalanmayı sağlar.
Teminatlar

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza neticesinde vefat etmeniz durumunda, poliçenizde yer alan kaza sonucu vefat teminatı tutarı poliçenizde belirtmiş olduğunuz lehtara, lehtar belirtmediyseniz yasal varislerinize ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Sigortalının; sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza neticesinde, kaza gününden itibaren bir sene içinde ödenen tedavi masrafları, doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarına kadar ödenir.

Kaza Sonucu Gündelik Hastane Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza neticesinde hastanede yatarak tedavi görmenizi gerektiren durumlarda, hastanede yattığınız her bir gün için poliçenizde yazılı teminat tutar ödenir.*

*Bir sigorta yılı içinde en fazla 200 gün için gündelik hastane teminatı ödemesi yapılır.

Teminat ve Prim Tutarı

Bu ürüne ait prim tutarı, sigortalı adayının yaşına ve seçilen teminat tutarlarına göre değişkenlik göstermektedir.

TEMİNATLAR TEMİNAT TUTARLARI
Kaza Sonucu Vefat 1.000.000 TL – 22.000.000 TL
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet 1.000.000 TL – 22.000.000 TL
Kaza Sonucu Gündelik Hastane 500 TL
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları 0 - 100.000 TL
Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

18-70 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 75’i geçmemelidir

Sigorta Süresi

Bu ürün, yıllık ve uzun süreli olmak üzere iki farklı poliçe süresi seçeneği ile sunulmaktadır.

Yıllık Ticari Ferdi Kaza Sigortası

Sigorta süresi 1 yıldır ve sonraki yıllar için 4 yıllık yenileme garantisi* bulunmaktadır. Poliçe, 4 yıllık yenileme garantisi sayesinde ek bir beyana ihtiyaç olmadan vade sonunda otomatik olarak yenilenir, yenileme yapılırken poliçe üzerinde belirtilen prim tutarlarında artış yapılmaz.

*Aksi yönde yazılı bir talep olmadığı sürece poliçe yenileme garantisi geçerlilik süresi sonuna kadar yenilenir. Sigorta priminin taksitinin vadesinde ödenmemesi nedeniyle poliçenin iptal edilmesi durumunda yenileme garantisi ortadan kalkar. İşbu yenileme garantili hayat sigortası süresi içerisinde teminat azaltma ya da arttırma işlemi yapılmamaktadır.

Uzun Süreli Ticari Ferdi Kaza Sigortası

Sigortanızı 2-10 yılları arasında seçim yaparak oluşturabilirsiniz.