Ana içeriğe atla

Altın Emeklilik Yatırım Fonu

exclude

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuştur. Fonun kısa kodu CFA'dır.

Fonun Yatırım Politikası

Fonun  portföy değerinin, en az % 80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bununla beraber fonun izahnamesinin 2.4 nolu maddesinde yer alan sermaye piyasası araçlarına da belirtilen sınırlar dahilinde yatırım yapılır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri katılımcısına yansıtmayı amaçlamaktadır. 

Fonun Risk Profili

Fonun risk değeri 6'dır.

Belirtilen risk değeri fonun geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve fonun gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu fona yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fon’un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon ağırlıklı olarak altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar.

Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, ihraççı riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.